Erasmus + Personel Ders Verme Hareketliliği

Erasmus +  personel ders verme hareketliliği; Türkiye'de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin en az 2 gün en çok 2 ay süre ile Erasmus+ programı kapsamındaki ülkelerin birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilik en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

Personel Ders verme faaliyetinin asıl amaçları: 

(a) Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek, 

(b) Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek, 

(c) Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmektir.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa'daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlararası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 1. ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,
 2. Personel ders verme hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa'daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlararası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir. Personel ders verme hareketliliği için Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
 3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının(teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Personelin Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne Teslim Edilmesi İstenen Belgeler

 1. Hareketlilik Anlaşması (Learning Agreement)
 2. Kabul Mektubu (Acceptance Letter)
 3. Yönetim Kurulu Kararı
 4. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi
 5. Erasmus+ ofisi tarafından hibenin %80’i ödenir.

Davet Mektubu Örneği (Kabul Mektubu)

Gidilecek anlaşmalı Üniversite tarafından personelin davet edildiğini gösteren belgedir. Başvuru aşamasında Bilgi Formu ile birlikte Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilir. Anlaşmalı üniversite tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Ders Verme Hareketliliği -Öğretim Planı (working program)

Gidilecek kurum ve hareketlilikten faydalanmak isteyen personel tarafından verilecek derslerin konu başlıklarını içermelidir.

Yönetim kurulu kararı

Hareketlilik başvurusu sonucu Personel hareketliliğinde faydalanmaya hak kazanıldığında görev yapılan birimden alınır.

Ziraat Bankasında açılmış Euro hesap cüzdanının fotokopisi

Sözleşme, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünce 3 nüsha olarak hazırlanır ve hareketlilikten faydalanmak isteyen personel tarafından imzalanır. 

 

Yurtdışından Döndükten Sonra Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler ve Yapılması Gerekenler:

Hareketlilik sonrası ofise teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. Katılım sertifikası
 2. Hareketlilik sonrasında hareketliliğin gerçekleşme durumuna ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekmektedir.  Gidilen kurumda gerçekleşen faaliyetler fotoğraflarla kanıtlanabilir. Gerek görülmesi durumunda gidilen kurumdan hareketliliğin gerçekleştirildiğine dair onay alınacaktır.
 3. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (pasaport giriş-çıkışları)
 4. Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak hareketlilikten faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Anketin doldurulmasını takiben dönüş hibesi (%20) ödenecektir.
 5. Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)
 6.  Pasaport fotokopisi (ilk sayfa ile giriş ve çıkışların yapıldığını gösteren sayfaların fotokopisi)
 7.  Uçak Bileti- Biniş (Boarding) Kartları

NOT:  Hareketlilikten faydalanan akademik ve idari personel faaliyetin tamamlanmasına müteakip, bir hafta içerisinde program ile ilgili değerlendirmelerini içeren bir raporu Erasmus ofisine teslim eder. Bölümünde ve birimdeki personele faaliyetle ilgili sunu yapar.  Bu gerekliliği yerine getirmeyen personele dönüşte ödenmesi gereken hibe tutarı ödenmez. 

Hareketlilik gerçekleştirecek olan personellere aşağıdaki tabloda belirtilen ülke gruplarına göre günlük oranda hibe ve gidilecek ülkeye göre seyahat gideri ödenecektir. Günlük oranda ödenecek olan hibe miktarının kaç gün üzerinden verileceği kurum koordinatörlüğünce personel ilanında  ayrıca duyurulacaktır.

 

 Personel Hareketliliği Günlük Hibe Miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

 

1.Grup Program Ülkeleri

 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 14. Bölge Ülkeleri 

 

  162

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs,

Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

13.Bölge Ülkeleri830176

 

 

  144

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan,

Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan,

Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

 

 126

Diğer Ülkeler

 

1-12. Bölge Ülkeleri

180

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Seyahat Hibesi Mesafe Aralıkları

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 KM arası

23

-

100 - 499 KM arası

180

210

500 - 1999 KM arası

275

320

2000 - 2999 KM arası

360

410

3000 - 3999 KM arası

530

610

4000 - 7999 KM arası

820

-

8000 KM ve üzeri

1500

-

Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Seyahat başlangıç noktasının gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması ya da faaliyetin ev sahibi kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması halinde, değişiklik seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları istenir ve gerçekleşen mesafe bandına göre hibe verilir. Farklı bir başlangıç noktası ya da faaliyet yerinin rapor edilmesi halinde bu farklılığın sebebi raporda belirtilir, olası denetimlerde sunulmak üzere seyahat başlangıç ve bitiş noktalarını gösteren belgeler ve faturalar personel dosyasında muhafaza edilir. Yukarıdaki tabloda yer alan mesafe bantlarına göre tahsis edilen seyahat hibesinin, toplam seyahat masraflarının en az %70’ini karşılamadığını kanıtlayan katılımcılar, belgelendirmek kaydıyla istisnai seyahat masrafı talep edebilirler. Bu kapsamda alınabilecek hibe toplam seyahat masraflarının %80’ini geçemez. Ancak bu durumda mesafe bandına göre ayrıca seyahat hibesi ödenmez. Yararlanıcı, katılımcının istisnai seyahat masrafları harcamalarını hibe sözleşmesindeki bütçe aktarım hükümleri uyarınca ilgili kaynağa aktarım yapmak suretiyle karşılar. Yukarıda belirtilen durumlar dışında, seyahat hibesi götürü usulde verileceğinden, personelin seyahat giderini gösteren belgelerin dosyada saklanmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumu tarafından, seyahat günleri için bireysel destek hibesi verilmesi kararlaştırıldıysa, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, 42 otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir.