Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

Staj (Yerleştirme); ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir (öğrencinin) yararlanıcının başka bir katılımcı ülkedeki ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumunda veya  İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin,:

  • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil)
  • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
  • Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
  • Araştırma enstitüsü
  • Vakıf
  • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil )
  • Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
  • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş'ta  mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

 

Yerleştirme Süreleri:

Staj (Yerleştirme) faaliyetinin süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.

 

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasından seçilebilir. (Yüksek lisans ve doktora dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. ( 1. sınıfın sonunda yaz dönemi için staj faaliyetinden faydalanmak mümkündür.)

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.     

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar:

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli asgari şartlar öğrenim için gereken şartlar ile yanıdır. Staj (yerleştirme ) için yapılan değerlendirmede öğrenimde olduğu gibi öğrencinin not ortalamasının % 50'si ve dil puanının  %50'sinin ortalaması Genel ortalamasının hesaplanmasında baz alınır.

Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma yapılması gerekli değildir. Bütün tarafların dâhil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Gidilecek ülke gruplarına göre hibe miktarlarını incelemek için tıklayınız. 

Öğrenci Hareketliliği hakkında detaylı bilgi almak ve genel şartlar için Erasmus+ 2023 El Kitabı (Sayfa 6+) inceleyebilirsiniz. El kitabına ulaşmak için tıklayınız

 

Gitmeden önce hazırlanması gerekli olan belgeler

1. Staj Anlaşması (Learning Agreement) (tıklayınız)

2. Öğrenci Sözleşmesi  

3. Tanınma Belgesi

Ziraat Bankasında Açılmış Euro Hesabı Iban Numarası

Harçsız pasaport yazısı

Vize için konsolosluğa yazı

 

Döndükten sonra hazırlanması gerekli olan belgeler

Pasaport Fotokopisi ( Fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş ve çıkışları gösteren sayfalar)

Katılım Sertifikası