SORULARLA ERASMUS+

 

Erasmus+ öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim?

Amasya Üniversitesi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü her yıl Şubat- Mart aylarında bir sonraki yıl hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrencilerin belirlenmesi için başvuru ilanlarını yayınlar. Ofisimizin internet sayfasından yayınlanan bu ilanlar bölüm panolarında da afişlerle duyurulur. İlan yapıldıktan sonra başvurunuzu ilanda belirtilen esaslara göre yapabilirsiniz.

 

Önlisans öğrencileri Erasmus+ öğrenci değişim programından yararlanabilir mi?

Evet. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler Erasmus+ öğrenci değişim programından yararlanabilir.

 

Akademik tanınma belgesi nedir, ne için kullanılır?

Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, kendi üniversitenizde hangi derslere karşılık geldiğini gösterir. Aldığınız derslerin döndükten sonra kabul edilmesini garanti eden bir belgedir. Bu belgeyi koordinatörünüzle birlikte doldurunuz. Bu belgenin Enstitü,Fakülte,Yüksek Okul ve MYO yönetimlerince onaylanması ve daha sonra öğrenci işleri daire başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

 

Erasmus+ öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus+ Hibesini alacağım?

Erasmus+ Hibesinin %80'ini değişime gitmeden hemen önce, geri kalan %20 ise Erasmus+ öğrencisi olarak eğitiminizi tamamlayıp döndükten ve gerekli belgeleri tamamlayıp Erasmus+ Ofisine teslim ettikten sonra alabilirsiniz.

 

 

Ne kadar Erasmus+ Hibesi alabilirim?

Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir, fakat bu miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir.Gideceğiniz ülkeye göre hibe miktarını Erasmus+  Ofisi internet sayfasının Hibeler menüsünden öğrenebilirsiniz. 

 

Erasmus+ öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus+ İkili Anlaşmasının olması gerekir.

 

Erasmus+ öğrenim hareketliliğinin amacı nedir?

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus+ programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

 

Erasmus+ Programı neler kazandırır?

Erasmus+ Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

 

Erasmus+ Programı çerçevesinde yurt dışında ne kadar kalabilirim?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. Değişim süresini Kurumsal Erasmus+ İkili Anlaşmaları belirler. 3 aydan daha kısa süren öğrenim hareketlilik faaliyetleri Erasmus+ kapsamına girmez ve hibelendirilmez.

 

Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir.

 

Birinci sınıftayım. Erasmus+'tan yararlanabilir miyim?

Hayır. Fakat birinci sınıfta iken başvuru yapıp 2. sınıf için hareketlilikten yararlanabilirsiniz.

 

Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?
Erasmus+  programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe   alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır. 

 

Alttan dersim var, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus+ öğrencisi olmalarına engel değildir.

 

Gittiğim üniversiteden 5 ders alıp 3'ünden başarılı 2'sinden başarısız olduğumda ne olur?

Öğrenci döndükten sonra başarısız olduğu dersleri kendi üniversitenizde tekrar alır.

Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile, benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?

Evet. Ev sahibi üniversite Erasmus+  öğrencisine karşı bir ayırım yapmamakla yükümlüdür. Örn: Laboratuar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz.

 

Avrupa'daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus+ öğrencisi olarak gidebilir miyim?

Hayır, Bölümünüz / Yüksek Okulunuz / Enstitünüzün sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili İkili Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Erasmus+ İkili Anlaşmalarda bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke / üniversiteyle olduğunu Erasmus+ Ofisinde veya Ofisin internet sayfasındaki ikili anlaşmalar kısmında öğrenebilirsiniz:

 

Erasmus+ yabancı dil öğrenme programı mıdır?

Hayır.

 

Gittiğim ülkenin dilini öğrenebilmek için yabancı dil kursu alabilir miyim?

Eğer gidilen kurum dil kursu imkanı sağlıyorsa bu imkandan yararlanmanızı öneririz.

 

İkili anlaşma (Bilateral Agreement ) nedir?

Farklı iki ülkedeki, İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.

 

İkili anlaşmalar (Bilateral Agreement) nasıl yapılır?

Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus+ İkili Anlaşması olması gerekir. İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yılbaşında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda karşılar. Merkezin karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer.

Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

 

Bölümümün / Fakültemin İkili Anlaşması yok. Ne yapabilirim?

Bölümünüzün/fakültenizin Erasmus+ İkili Anlaşması yok ise başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Erasmus+ bölüm/fakülte koordinatörünüz ile temasa geçiniz.

 

Öğrenci olarak ben İkili Anlaşma (Bilateral Agreement) yapabilir miyim?

Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaların bölüm / okul / enstitü koordinatörleri ve/veya üniversite de görev yapan öğretim elemanlarınca yapılması gerekir. Zaten öğrenciden gelen bir talep Üniversiteler tarafından dikkate alınmayacağı da gerçektir.

 

Başka bir yüksek öğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir miyim?

Hayır, her öğrenci ancak öğrencisi olduğu kendi yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus+ hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.

 

Üniversitemin aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus+ programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus+ programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus+ programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

 

Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus+ öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun  gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.

Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus+ öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

 

Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?

Asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini bekleyiniz. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır. 

 

İki dönemlik öğrenci olarak seçildim ama bir dönem gitmek istiyorum. Gidebilir miyim?

Böyle bir tercih değişikliği yapma hakkınız vardır.

 

Tercihimi değiştirebilir miyim?

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus+ Kurum koordinatörlüğünce kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Bazı nedenlerden dolayı gitmek istemiyorum. Ne yapmalıyım?

YEDEK olarak belirlenmiş öğrencilerin hakkını kaybetmeleri için değişim döneminden en az 2-3 ay önce durumunuzu belirten bir dilekçeyi bölüm koordinatörünüze onaylatıp ile Erasmus+ Ofisine  başvurunuz.

 

Başvuru formunda "Diploma / Degree for which you are currently studying" sorusu var. Bu soruyu nasıl yanıtlamalıyım?

Lisans öğrencisi iseniz BA, Yüksek Lisans öğrencisi iseniz MA, Doktora öğrencisi iseniz PhD yazabilirsiniz.

 

Başvuru formunda "Departmental Coordinator" tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmam gerekiyor acaba?

Bölüm koordinatörünüzün adını yazmalısınız ve kendisinden imza almalısınız.

 

Erasmus+ öğrenim hareketliliği süresi boyunca alacağım dersleri nasıl seçeceğim?

Her öğrenci ile yurt dışındaki öğrenimi öncesi bölüm koordinatörü ile birlikte bir öğrenim anlaşması imzalanır (3 orijinal, biri öğrencide, biri Erasmus+Ofisinde biri de gidilen kurumda bulunmak üzere). Öğrenim Anlaşması'nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi gidilecek üniversite tarafından temin edilebilir. Ders listesi gidilecek üniversitenin web sayfasından indirilerek bölüm koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim Anlaşmasında öğrencinin yanı sıra her iki kurumun Erasmus+ bölüm koordinatörünün ve Erasmus+ kurum koordinatörünün imzaları ve her iki kurumun mührü bulunmalıdır. Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce Öğrenim Anlaşması'nın tüm taraflarca imzalı hali Ofisimize iletilmelidir.

Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?

Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin örtüşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus+ Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Ulusal Ajans durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus+ öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

 

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nedir?

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Orada alacağınız dersleri gösterir.

 

Ders seçimini nasıl yapmalıyım?

Ders seçimi yapmak için Bölüm Koordinatörünüze başvurunuz.

 

Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Erasmus+ öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için Uluslararası Ofis tarafından Erasmus+ öğrencisi olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınmanız konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.

 

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi nedir? 

Erasmus+ öğrenci beyannamesi (Erasmus+ Student Charter) ''Erasmus+ öğrencisi ''statüsü, Erasmus+ uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri tarafından uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek ya da bir işletemeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir Erasmus+ süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. Erasmus+ öğrencisi olarak beklenti içerisinde bulunduğunuz haklarınızı, yine Erasmus+ öğrencisi olarak yapmanız gerekenleri içerir.

 

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi'ni almasam olur mu?
Erasmus+ öğrenci beyannamesini mutlaka alınız.

 

Gittiğim ülkede bizi karşılayacaklar mı?
Gittiğiniz ülkede havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanmanız tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.

 

Erasmus+ öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor?

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması merkezin veya öğrenci gönderen üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Üniversitemiz tarafından Erasmus+ öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma kalacak yer için de başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir "barınma formu" (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt / barınma ücretleri, vs) karşı kurumun Değişim Ofisleri tarafından size, nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verebilir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

 

Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.

 

Erasmus+ öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme katkı payımı ödemem gerekir mi?  

Evet. Kendi üniversitenize öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız. Ancak ders seçmezsiniz.

 

Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?

Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edilmez. Ancak sigorta, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.

 

Oryantasyon programı neden önemli?

Oryantasyon programında değişime gidecek öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, karşılaşılabilecekleri zorluklar ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili pratik bilgiler verilmektedir.

 

Yurtdışına gittiğimde karşılanıp bir oryantasyon programına tabi tutulacak mıyım?

Ülkemize gelen öğrenciler gibi buradan gidecek öğrencilerimiz de gittikleri ülkede karşılanıp bir oryantasyon programına katılmaları istenebilir. Bu, genellikle gideceğiniz partner kuruluşun öğrenci organizasyonları ve kulüpleri tarafından düzenlenmekte, kurumun Erasmus+ koordinatörleri ve programın uygulanmasından sorumlu diğer kişiler de bu süreçte aktif rol almaktadırlar. Bu ve bu gibi ayrıntıları Türkiye' den ayrılmadan önce değişime gideceğiniz üniversite tarafından gönderilecek broşür ve bilgi notlarından takip etmeniz gerekmektedir. 

 

Öğrenim Anlaşması'nda (Learning Agreement) değişiklik yapabilir miyim?

Evet. Eşleştirildiğiniz üniversitede alacağınız dersler açılamayabilir, ders saatleri programınıza uymayabilir. Bu durumda bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca değişiklik yapmak için öğrenim sözleşmenizin "Değişiklik" sayfalarını kullanmalısınız.

 

Erasmus+ öğrenim hareketliliği süresi boyunca aldığım dersler kendi üniversitemde de tanınacak mı?

Değişimden dönen öğrencilerin derslerinin tanınması ve not dönüşümleri ile ilgili işlemler bölümün akademik koordinatörü tarafından gerçekleştirilir. 

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System), akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir akreditasyon sistemidir. Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiştir.

 

Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım?

1 ( bir) akademik yıl değişime giden öğrenci en fazla 60 AKTS, 1 ( bir) yarıyıl değişime giden öğrenci de en fazla 30 AKTS kredilik çalışma yapar.

 

Akademik tanınma (Recognition Sheet) belgesi nedir?

Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, kendi üniversitenizde hangi derslere karşılık geldiğini gösterir. Akademik tanınma belgesini koordinatörünüzle birlikte doldurunuz.

 

Akademik tanınma belgesi ne için kullanılır?

Aldığınız derslerin döndükten sonra kabul edilmesini sağlar.

 

Bir akademik dönem için Erasmus+ öğrencisi seçildim. Erasmus+ hareketlilik süremi uzatabilir miyim?

Evet. Öğrenci 1 akademik dönemi kapsayan bir Erasmus+ İkili Anlaşması çerçevesinde 1. dönem hibeli olarak Erasmus+ öğrencisi olduktan sonra, 2. dönem de Erasmus+'tan yararlanmak isteyebilir. Bu durumda hem Amasya Üniversitesi'ndeki bölüm/fakültesinin hem de yurt dışındaki üniversitedeki bölüm/kurum koordinatörünün yazılı onayı gerekmektedir. Üniversitemizin elinde hibe kalmış olması halinde öğrenci 2. dönem uzatma süresince de hibelendirilir. Uzatma için elimizde hibe olmaması halinde öğrenci Erasmus+ programının tüm yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla hibesiz olarak Erasmus+ programını uzatabilir.

 

Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Erasmus+ hibesi değişim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Sadece öğrencinin yurt dışında bulunmasından kaynaklanan ek masrafları karşılamaya yöneliktir. Hibe tutarları her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından yükseköğretim kurumlarının hesabına yatırılır. 

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80'ini geçmeyecek şekilde belirlenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci değişime gitmeden önce Ulusal Ajans tarafından hibe gönderildiyse yapılır.

Öğrencinin alacağı hibe yurtdışına çıkmadan önce gideceği üniversiteden alacağı davetiyede belirtilen değişim süresine göre hesaplanır. Ancak öğrenciye yapılacak olan nihai hibe ödemesi değişim sonunda getirilecek olan Katılım Sertifikası'nda (Certificate of Attendance) yer alan tarihler temel alınarak gerçekleştirilecektir.

 

Erasmus+ Yoğun Dil Kursu'na katılım için herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?

Hayır. Ancak, kurs sırasında gerçekleştirilecek gezi ve benzeri tercihe bağlı ekstra faaliyetler için ücret ödemeniz istenebilir.

 

Erasmus+ hibesi yurt dışında kaldığım süre için yeterli olur mu?

Erasmus+ hibesi Erasmus+ öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir. Unutmayın ki Erasmus+ hibesi bir maaş değildir.

 

Erasmus+ hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek veriliyor mu?

Hayır, Erasmus+ hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Koordinatörlüğümüz tarafından bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir.

 

Türkiye' de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus+ programından hibe alarak yararlanabilir miyim?

Evet, kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus+ programından da hibe alarak yararlanabilirsiniz.

 

Erasmus+ öğrencisi olursam aldığım burslar kesilir mi?

Hayır, Erasmus+ öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.  Yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus+' tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus+ bir burs programı değildir.

 

Erasmus+ öğrencisi olursam KYK'dan aldığım harç kredisi ve öğrenim kredisi kesilir mi?

Hayır.