Erasmus + Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus + personel eğitim alma hareketliliği Türkiye'de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personelin en az 2 gün en çok 2 ay süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna ya da bir kurum/kuruluşa gidebilmektedir.

Personel Eğitimi Hareketliliği faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:

  • Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

  • Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

  • Eğitim almak amacıyla başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğretim elemanının hareketliliği

Bu faaliyetler kapsamında personelin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alınması mümkündür.

 

Personel Eğitimi Hareketliğine Katılabilme Şartları

-EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması,

- Üniversiteler arası anlaşmanın olması Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa'daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlararası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir. (Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa'daki işletmelere personel gönderilebilmesi için kurumlararası anlaşmanın yapılmasına gerek olmamakla birlikte, hareketliliğin bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilmesi önerilmektedir.)

-Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının  olması

(İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

 

Eğitim Alma Hareketliliği İçin Yurtdışına Çıkmadan Önce Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Başvuru Formu

Personel hareketlilik ilanı sürecinde, hareketlilikten faydalanmak isteyen personelin hazırlayıp Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim ettiği belgedir.

Davet Mektubu (Amasya Üniversitesi tarafından ortak Üniversite personeli için hazırlanmış davet mektubu örneği )

Gidilecek anlaşmalı Üniversite tarafından personelin davet edildiğini gösteren belgedir. Başvuru aşamasında Bilgi Formu ile birlikte Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilir. Anlaşmalı üniversite tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Eğitim Alma Hareketliliği -İş Planı (working program)

Gidilecek kurumda alınacak eğitimin konu başlıklarını içermelidir.

Yönetim kurulu kararı

Hareketlilik başvurusu sonucu Personel hareketliliğinde faydalanmaya hak kazanıldığında görev yapılan birimden alınır.

Ziraat Bankasında açılmış Euro hesap cüzdanının fotokopisi

Sözleşme,  Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünce 3 nüsha olarak hazırlanır ve hareketlilikten faydalanmak isteyen personel tarafından imzalanır. 

 

Yurtdışından Döndükten Sonra Erasmus+ Kurum KoordinatörlüğüneTeslim Edilmesi Gereken Belgeler ve Yapılması Gerekenler:

1.Karşı Kurumdan Alınan Katılım Sertifikası

2.Pasaport Fotokopisi (ilk sayfa ile giriş ve çıkışların yapıldığını gösteren sayfaların fotokopisi)

3.Biniş (Boarding) Kartlar

4. Hareketlilikten faydalanan akademik ve idari personel faaliyetin tamamlanmasına müteakip, bir hafta içerisinde program ile ilgili değerlendirmelerini içeren bir raporu Erasmus ofisine teslim eder. Bölümünde ve birimdeki personele faaliyetle ilgili sunu yapar. Bu gerekliliği yerine getirmeyen personele dönüşte ödenmesi gereken hibe tutarı ödenmez. 

 

Hareketlilik gerçekleştirecek olan personellere aşağıdaki tabloda belirtilen ülke gruplarına göre günlük oranda hibe ve gidilecek ülkeye göre seyahat gideri ödenecektir. Günlük oranda ödenecek olan hibe miktarının kaç gün üzerinden verileceği kurum koordinatörlüğünce personel ilanında  ayrıca duyurulacaktır.

 

Personel Hareketliliği Günlük Hibe Miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

 

1.Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

 

  153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

  136

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya,  

 

  119

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

Seyahat Hibesi Mesafe Aralıkları

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20  

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500