Amasya Üniversitesi Erasmus+ Personel Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

 

Ölçüt No

Ölçüt Açıklaması

Ölçüt Puanı

 

1

Programdan ilk kez yararlanmak,

25

 

2

Başvurulan Proje döneminde yeni anlaşma/anlaşmalar imzalanmasını sağlamak veya mevcut anlaşmayı bölüm/bölümler bazında genişletmek

10

 

3

Her bir eski faydalanma için

-5

 

4

Mücbir sebep göstermeksizin hareketlilikten vazgeçmek

 

-5

 

5

Engelli personel olmak

15

 

6

Gazi personel, Şehit-Gazi eş ve çocuğu olmak

20

 

7

YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir. 

Belgelenen dil puanının %'de 25'i Personelin Genel Erasmus+ puanına eklenir.

 
 
 
 

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

 

1

 Erasmus+ Bölüm Koordinatörü olmak,

 

2

Dil Puanı yüksek olan personel.

 

3

Amasya Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel.

 

4

Daha önce Personel Hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan bölüm yada birim personeli.

 
       

 

 

Erasmus+ Personel hareketliliği iki tür faaliyet içermeketedir.

1. Personel Ders Verme Hareketliliği

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Hareketlilik gerçekleştirecek olan personellere aşağıdaki tabloda belirtilen ülke gruplarına göre günlük oranda hibe ve gidilecek ülkeye göre seyahat gideri ödenecektir. Günlük oranda ödenecek olan hibe miktarının kaç gün üzerinden verileceği kurum koordinatörlüğünce personel ilanında  ayrıca duyurulacaktır.

Tablo 1 Personel Hareketliliği Günlük Hibe Miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

 

1.Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

 

  153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

  136

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya,  

 

  119

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

Tablo 2 Seyahat Hibesi Mesafe Aralıkları

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20  

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500