Öğrenci Hareketliliği

Öğrenci hareketliliği

Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında iki tür öğrenci hareketliliği bulunmaktadır. 

      1. Öğrenci Öğrenim hareketliliğ

      2. Öğrenci Staj (yerleştirme) hareketliliği

Genel Hükümler:

Erasmsus + Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği,  Erasmus+ Üniversite Beyannamesi'ne sahip program kapsamındaki ülkelerin birindeki bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin faydalanabildiği bir değişim programıdır. Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda devam etmesi veya öğreniminin bir parçası olan stajını Avrupadaki bir kurumda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ile 12 ay arasında bir süre olabilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler  öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Fakat birinci sınıf öğrencisi iken değişim faaliyetinde faydalanmak için başvurabilir. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

 

Öğrencilerin Seçim Süreci

Öğrenci Öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin belirlenmesi ilan, başvuru, değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan aşamalı bir süreçtir. 

 

İlan

Erasmus + programı dâhilindeki hareketlilik faaliyetlerinin başlaması ile birlikte yükseköğretim kurumunun internet sayfasında ve tüm fakültelerin ilan panolarında öğrencilere yönelik bilgilendirme ilanlar yapılır.  Hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrencilere program ile ilgili bilgiler verilir  ve kontenjan dahilinde  var olan ikili  anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır.

Gerek internet sayfasında, gerekse ilan panolarında başvurabilecek öğrenciler  öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilendirilir.

 

Başvuru:

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:

Faydalanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır.  Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması ve;

a-) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4 olması

b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

Öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin Amasya Üniversitesi tarafından yapılan dil sınavından geçerli puanı almalarının yanı sıra, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

Yukarıdaki kriterlere göre yapılan değerlendirmeden sonra sıralamaya giren herhangi bir öğrencinin hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerden dolayı hareketlilikten faydalandırılamaması durumunda bu sıralaması bir sonraki yıla "kazanılmış hak" olarak devredilerek doğrudan gönderilemez. Programa katılacak öğrenciler her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilirler.

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler  öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

 

Hibeler:

Öğrenci hareketliliğinden faydalanan öğrencilere verilen mali destek, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamayı amaçlayan bir destek değildir. Verilen mali destekle yalnızca hareketlilikten faydalanan öğrencinin hareketlilikten dolayı karşılaşacağı ek masraflarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Öğrenciye sağlanan mali destek sonradan geri istenmeyecek bir mali destektir.

 

Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus+ öğrencisi" olarak Erasmus+ programından faydanabilirler.

 

Erasmus + öğrenci hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödemesi,  planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen toplam hibenin en fazla %80'ine tekabül eden miktarı öğrencinin hesabına yatırılır.  İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen "katılım belgesi"nde yer alan kesin gerçekleşme suresi dikkate alınarak yapılır. Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili sure (katılım belgesinde yer alan sure) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki, karşı kurumda kalınan sureye hareketliliğin başlangıç ve bitiş günleri de dahil edilir.

Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılım sağlamayarak başarısız olan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin tamamının veya bir kısmının iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Bir öğrenci her öğrenim kademesinde  Öğrenim Hareketliliği öğrencisi olabilir. Bu süre her kademede (lisans, yüksek lisans ve doktora) staj ve öğrenim için hibeli olarak en fazla 12 ay olabilir.

Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için aylık öğrenci öğrenim hibe miktarı

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

 

Akademik Ücretler:

Misafir olunan yükseköğretim kurumu Erasmus + kapsamında gelen planlanan/anlaşmaya varılan dönem için öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, öğrenci derneği ve akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

Öğrenciler yurt dışında okudukları müddet zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak normal olarak ödedikleri harçları ödemeye devam ederler. Öğrenciler kayıtlarını dondurmazlar.

Yükseköğretim kurumu, misafir olunan yükseköğretim kurumunun Erasmus + öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden herhangi bir akademik ücret talep etmesi durumunda derhal gönderen kurum bilgilendirmelidir.