Erasmus Programı adını; değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan, bir bakıma bugünkü Erasmus+ öğrencilerinin ‘ilki’ olarak görülen Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469-1536) almıştır.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında devam etmiştir. 2021- 2027 döneminde ise yeni Erasmus dönemi devam edecektir. 

Erasmus+ programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2027 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır.

Üniversitemiz ilk olarak 2007 yılında Avrupa Komisyonuna başvurarak “Erasmus Üniversite Beyannamesi” almıştır. Beyanname alındıktan bu yana da Erasmus programlarına katılımımız artarak sürmektedir.