Amasya Üniversitesi Erasmus+ Personel Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

 

Ölçüt No

Ölçüt Açıklaması

Ölçüt Puanı

 

1

Programdan ilk kez yararlanmak,

25

 

2

Başvurulan Proje döneminde yeni anlaşma/anlaşmalar imzalanmasını sağlamak veya mevcut anlaşmayı bölüm/bölümler bazında genişletmek

10

 

3

Her bir eski faydalanma için

-5

 

4

Mücbir sebep göstermeksizin hareketlilikten vazgeçmek

 

-5

 

5

Engelli personel olmak

15

 

6

Gazi personel, Şehit-Gazi eş ve çocuğu olmak

20

 

7

YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir. 

Belgelenen dil puanının %'de 25'i Personelin Genel Erasmus+ puanına eklenir.

 
 
 
 

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

 

1

 Erasmus+ Bölüm Koordinatörü olmak,

 

2

Dil Puanı yüksek olan personel.

 

3

Amasya Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel.

 

4

Daha önce Personel Hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan bölüm yada birim personeli.

 

Not: Personel Hareketliliği başvuruları 18 Kasım 2019 tarihinde başlayacak olup başvuruya dair kurumsal web sayfasından detaylı bir duyuru yapılacaktır.