Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerinden Yararlanacak Personel için Değerlendirme Koşulları

 

Erasmus Personel Hareketliliği Puanlarından bir personelin alabileceği en yüksek puan 100’dür. Bu puan aşağıdaki kriterlere göre farklılık gösterebilmektedir.  Puan eşitliği durumunda tablonun altında yer alan 4 kriter sırayla kontrol edilecektir. Ders verme ve eğitim alma hareketliliklerinin puanlaması aynı kriterlere göre yapılmaktadır. İki hareketlilik arasındaki tek farklılık ders verme hareketliliğine başvuracak akademik personelin en az 55 dil puanına sahip olması gerekliliğidir.

 

 

 

 

 

 

Yabancı Dil Puanı

Beyan edilen yabancı dil puanının % 20’si hesaplanarak puana eklenir.

KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL veya Türkiye’deki devlet üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlara (CPE, CAE, TOEFL, iBT ve PTE Akademik) ait sınav sonuç belgesi başvuru formuna eklenmelidir.

Birden fazla dil belgesi eklemeniz durumunda yüksek olan puanınız değerlendirilecektir.

Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini eğitim alacağı dilde eğitim veren kurum/ülkede tamamlamış olan ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 (75) olarak kabul edilecektir. 

*Uluslararası sınavlar için ÖSYM tarafından belirlenen güncel karşılıklar kullanılır.

Ders Verme Hareketliliğine başvurmak için en az 55 Dil Puanına sahip olunmalıdır.

 

Daha önce Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalandınız mı?

Daha önce Erasmus personel hareketliliğinden faydalanmayan personellerin puanlarına 20 puan eklenir.

 

 

 

Başvurulan proje döneminde yeni anlaşma/anlaşmalar imzalanmasını sağlamak veya mevcut anlaşmayı bölüm/bölümler bazında genişletmek

 

Mevcut proje döneminde yeni bir anlaşma yapan personellerin puanlarına

  1. Sınıf Ülke Grubu için: +20 puan
  2. Sınıf Ülke Grubu için: +15 Puan
  3. Sınıf ve Diğer Ülke Grupları için: +10 Puan eklenir.

*Mevcut anlaşmaların genişletilmesi durumunda ülke grubu puanının yarısı verilecektir.

*Bir kişinin birden fazla anlaşma yapması veya mevcut anlaşmayı genişletmesi durumunda tek bir anlaşma veya genişletme puanı kullanılır.

Üniversitemiz Erasmus Programı bünyesinde Erasmus Birim koordinatörlük göreviniz var mı?

Üniversitemiz Erasmus Programı bünyesinde Erasmus Birim koordinatörlük görevi olan personellere +5 puan eklenir.

2022 yılına ait Akademik Teşvik Puanı

2022 yılına ait akademik teşvik puanının en az 30 olmak şartı ile %20’si hesaplanarak puana eklenir.

Mücbir sebep göstermeksizin hareketlilikten vazgeçmek

Daha önce mücbir sebep göstermeksizin hareketlilikten vazgeçen personellerin puanlarından 10 puan silinir.

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel (belge destekli)

Belgelendirmek koşuluyla Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personellerin puanlarına 5 puan eklenir.

Engelli personel (belge destekli)

Belgelendirmek koşuluyla Engelli personellerin puanlarına 5 puan eklenir.

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan personel

Belgelendirmek koşulu ile Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan personellerin puanlarına 5 puan eklenir.

 

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır:

  1.   2022 yılında SCI-Expanded veya SSCI indexlerinde yayınlanmış (Volume, Issue ve Sayfa numarası almış olan) çalışması olan personel,
  2.   Dil Puanı yüksek olan personel,
  3.   Erasmus Birim koordinatörlük görevi olan personel,
  4.   Amasya Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel.

Not:  Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuru koşulları Erasmus+ El Kitabına göre oluşturulmuştur. Adayların süreç içerisinde olası itiraz ve talepleri Erasmus+ El Kitabı ya da Avrupa Komisyonu’nun yükseköğretim hareketliliğiyle ilgili diğer belgelerinde yer alan ilke ve kurallara göre değerlendirilecektir.