ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ 2021 PROJE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Aşağıdaki tabloda belirtilen Değerlendirme Ölçütlerine göre oluşturulan Erasmus+ personel hareketliliği değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

 

Amasya Üniversitesi Erasmus+ Personel Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

Ölçüt No

Ölçüt Açıklaması

Ölçüt Puanı

1

Programdan ilk kez yararlanmak,

25

2

Başvurulan Proje döneminde yeni anlaşma/anlaşmalar imzalanmasını sağlamak veya mevcut anlaşmayı bölüm/bölümler bazında genişletmek

10

3

Her bir eski faydalanma için

-5

4

Mücbir sebep göstermeksizin hareketlilikten vazgeçmek

-5

5

Engelli personel olmak

15

6

Gazi personel, Şehit-Gazi eş ve çocuğu olmak

20

7

YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir. 

Belgelenen dil puanının %'de 25'i Personelin Genel Erasmus+ puanına eklenir.

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

1

 Erasmus+ Bölüm Koordinatörü olmak,

2

Dil Puanı yüksek olan personel.

3

Amasya Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel.

4

Daha önce Personel Hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan bölüm yada birim personeli.

Personel hareketliliğinden faydalanma hakkı kazanmış olan personellerimiz 26 Nisan 2021 tarihine kadar hareketlilik gerçekleştirilecek olan karşı kurumdan alınan Davet Mektubu ve Working Plan evraklarını temin etmeleri ve kurumumuz Erasmus+ ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu evrakları belirlenen tarihe kadar temin edemeyen personellerimiz hareketlilik hakkından feragat etmiş olarak kabul edilecek olup, yerlerine yedek durumunda olan personellerimiz sırasıyla dahil edileceklerdir.

Personel hareketliliğinden faydalanma hakkı kazanmış olan personellerimiz gidilecek kurumdan davet mektubu ve çalışma planı aldıktan sonra bağlı oldukları birim (Akademik Birim /Fakülte /Yüksekokul /MYO / İdari Birim) tarafından alınmış yönetim kurulu kararını Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ofisine teslim etmeleri gerekmektedir

Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliklerinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi ve bu hareketlilikler sonrasında hibe almaya hak kazanılabilmesi için misafir olarak gidilen kurumda en az 4 günlük program kapsamında en az 8 ders saati ders vermek veya eğitim almak gerekmektedir.

Hareketlilik gerçekleştirecek olan personellere aşağıdaki tabloda belirtilen ülke gruplarına göre günlük oranda hibe ve gidilecek ülkeye göre seyahat gideri ödenecektir. Hibe miktarı 4 gün Eğitim Alma veya Ders Verme hareketliliği ve 1 gün yol olmak üzere toplam 5 gün üzerinden hesaplanacaktır. 

Tablo 1 Personel Hareketliliği Günlük Hibe Miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

 

1.Grup Program Ülkeleri

 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

 

 153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

  136

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya,  

 

 

119

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

Tablo 2 Seyahat Hibesi Mesafe Aralıkları

Elde edilen “km” değeri                                   Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20  

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

 

Ders Verme Hareketliliği hakkı kazanmış olan personellerimiz kurumsal Erasmus+ anlaşmamız olan kurumlarla hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Eğitim Alma Hareketliliği hakkı kazanmış olan personellerimiz eğitim almak üzere alanlarıyla ilgili faaliyet gösteren işletmelere, eğitim merkezlerine, araştırma merkezlerine, ticaret odaları ve birliklerine, okullara, vakıflara, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlara, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşlarına, yükseköğretim kurumlarına ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlara hareketlilik gerçekleştirebileceklerdir.   

Erasmus+ personel hareketliliği değerlendirme sonuçlarına 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz.    

Detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim bilgilrinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Amasya Üniversitesi

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Telefon  :  + 90 (358) 252 71 91

Faks       :  + 90 (358) 252 71 91

Santral  :  + 90 (358) 211 50 05 / 2150

E- Mail  :  erasmus@amasya.edu.tr

Web      :  www.amasya.edu.tr / 

Adres     : Amasya Üniversitesi, Rektörlük Binası 3. Kat, Erasmus+ Ofisi.