ERASMUS+ 2021 YILI PROJE DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

Üniversitemiz ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında imzalanan ve 2021 proje dönemi için geçerli olan Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Personel Hareketliliği faaliyetleri "Ders Verme Hareketliliği" ve "Eğitim Alma Hareketliliği"ni içermektedir. Ders Verme Hareketliliği kontenjanı 7 (yedi) kişi olup, bu hareketlilik faaliyeti çerçevesinde üniversitemiz öğretim elemanları başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanı 7 (yedi) kişi olup, bu hareketlilik faaliyeti için ise üniversitemiz idari personelleri ve öğretim elemanları başvuru yapabileceklerdir. İdari personel için ayrılan 2 (iki) kişilik kontenjan Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanı içerisinde ayrı değerlendirilecektir. Ders Verme Hareketliliği ile Eğitim Alma Hareketlilikleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Hareketlilikten faydalanmak isteyen adayların alanları ile ilgili çalışmalarda bulunmak amacıyla yurt dışında yapacakları çalışma ziyaretlerine hibe desteği sağlanacaktır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Ödenecek hibe gidilecek ülkelere göre günlük hibe (azami 4 gün çalışma ziyareti ve 1 gün yol, toplam 5 günlük hibe ödemesi) ve seyahat giderleri için hesaplanan miktarın toplamından oluşur.

Gidilecek ülkelere göre günlük hibe tutarları ve yol ücreti hesaplamak için tıklayınız.

Erasmus+ Personel Hareketliliği'nden hibesiz olarak faydalanmak mümkündür. Hibesiz hareketlilik yapmak için de ilan sürecinde başvuru yapmak zorunludur.

Erasmus+ Hareketliliği için anlaşmalı üniversiteler listesine ulaşmak için tıklayınız. 

Erasmus+ Hareketliliklerden faydalanmak isteyen Akademik ve İdari Personelin başvurularının geçerli kabul edilebilmesi için başvuru tarihleri içerisinde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir:

1-Başvuru formu için tıklayınız.

2- Yabancı Dil Belgesi

3- Personel belirleme kriterlerinde bulunan, ‘‘başvurulan proje döneminde yeni anlaşma/anlaşmalar imzalanmasını sağlamak veya mevcut anlaşmayı bölüm/bölümler bazında genişletmek’’ maddesi gereğince yapılan anlaşmayı gösterir belge (Varsa)

4- Personelin engel durumu varsa, bu durumu gösterir belge

5- Gazi personel, şehit- gazi eş ve yakını olmak durumunu gösterir belge

Belirlenen kriterlere göre hareketlilik hakkı kazanan personellerimiz, sonuçların kurum web sayfasında ilan edildiği tarih itibariyle 30 gün içerisinde hareketlilik gerçekleştirilecek olan kurumdan Çalışma Planı (Working Plan) ve Davet/Kabul Mektubu (Acceptance Letter) belgelerini alarak Erasmus+ Ofisi'ne teslim etmek zorundadırlar. 

Belirlenen süre içerisinde Davet/Kabul Mektubu getirmeyen personel Erasmus+ Hareketliliği hakkından feragat etmiş sayılır ve yerine sıralamada yedek konumunda bekleyen personel asil listeye dahil edilir.

Ders Verme ile Eğitim Alma Hareketlilikleri'nin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi ve bu hareketlilikler sonrasında hibe almaya hak kazanılabilmesi için misafir olarak gidilen kurumda en az 4 günlük program kapsamında 8 ders saati ders vermek veya eğitim almak gerekmektedir.

İlgilenen personel eğer Eğitim Alma Hareketliliği'nden faydalanmak istiyorsa, eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar, işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Ders Verme Hareketliliği ise yalnızca anlaşmalı ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarıyla yapılabilmektedir.

Başvuru sahibi adaylar Erasmus + Programı çerçevesinde hareketlilikten faydalanmaya hak kazandıkları takdirde hareketlilik gerçekleşmeden önce bağlı olduğu akademik birim (Fakülte/Yüksekokul/MYO/ İdari Birim) tarafından alınmış yönetim kurulu kararını Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Ofisi'ne teslim edeceklerdir.       

Hareketliliklerden faydalanacak personelin seçilebilmesi ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibenin en doğru şekilde dağıtılması bakımından, personel değişimini gerçekleştirmek amacıyla Erasmus+ Program Rehberi'ne göre belirlenen kriterler şunlardır:

Amasya Üniversitesi Erasmus+ Personel Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

 

Ölçüt No 

Ölçüt Açıklaması

Ölçüt Puanı

 

1

Programdan ilk kez yararlanmak,

25

 

2

Başvurulan Proje döneminde yeni anlaşma/anlaşmalar imzalanmasını sağlamak veya mevcut anlaşmayı bölüm/bölümler bazında genişletmek,

10

 

3

Her bir eski faydalanma için,

-5

 

4

Mücbir sebep göstermeksizin hareketlilikten vazgeçmek,

 

-5

 

5

Engelli personel olmak,

15

 

6

Gazi personel, Şehit-Gazi eş ve çocuğu olmak,

20

 

7

 YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir. 

   

Belgelenen dil puanının %'de 25'i Personelin Genel Erasmus+ puanına eklenir.

 

 

 

 

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

 

1

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü olmak,

 

2

Dil Puanı yüksek olan personel,

 

3

Amasya Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personeli,

 

4

Daha önce Personel Hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan bölüm yada birim personeli.

 

 

 

 

 

 

 

Başvurular 1 Şubat 2021'de başlayacak ve 1 Mart 2021’de mesai saatinin bitiminde sona erecektir.  İstenilen belgeleri tam olarak, belirtilen tarihler arasında teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvurular posta ile ya da e-posta yoluyla Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

Not:

1. İlan metni Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için 2020 Sözleşme Dönemi El Kitabına göre belirlenmiştir. Süreç esnasında ilanda belirtilen konulara dair muhtelif durumlarda 2020 Sözleşme Dönemi El kitabında yazılı kurallar ve talimatlar nihai olarak uygulanır.

2. Hareketlilikten faydalanan akademik ve idari personel, faaliyetin tamamlanmasına müteakip, bir hafta içerisinde program ile ilgili değerlendirmelerini içeren bir raporu Erasmus Ofisi'ne teslim eder. Bir ay içerisinde bölümünde ve birimdeki personele faaliyetle ilgili sunu yapar.  Bu gereklilikleri yerine getirmeyen personele dönüşte ödenmesi gereken hibe tutarı ödenmez.

3. Ders Verme Hareketliliği'nden faydalanacak öğretim elemanlarının asgari dil şartı Yüksek Öğretim Kurumlarında Doktora yapmak için gerekli olan asgari dil puanıdır.

4. Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri'nden birinde kontenjanın dolmaması durumunda hareketlilikler arası kontenjan aktarımları yapılacaktır.

5. Personellerimiz tek bir faaliyet için başvuru yapabilir. Her bir faaliyet için belirlenen kriterlere göre ayrı ayrı sıralama yapılacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru evraklarının teslimi için:

Amasya Üniversitesi

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Telefon  :  + 90 (358) 252 71 91

Faks       :  + 90 (358) 252 71 91

Santral  :  + 90 (358) 211 50 05 / 2150

E- Mail  :  erasmus@amasya.edu.tr

Web      :  www.amasya.edu.tr / 

Adres     : Amasya Üniversitesi, Rektörlük Binası, 3. Kat, Erasmus+ Ofisi /05100 Merkez / AMASYA