Erasmus+ 2019 Dönemi Personel Hareketliliği İlanı

 

ERASMUS+ 2019 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

           Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı arasında imzalanan ve 2018-2019 akademik yılı için geçerli olan Erasmus+ Programı Personel Değişim hareketliliği faaliyetleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından Üniversitemize tahsis edilen kontenjanlar için Personel Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Personel Hareketliliği faaliyetleri Personel Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitim Alma Hareketliliğini içermektedir. Bahsi geçen hareketliliklerde Personel Ders Verme Hareketliliği kontenjanı 7(Yedi) kişi olup, bu hareketlilik faaliyeti çerçevesinde üniversitemiz öğretim elemanları başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanı 7(Yedi) kişi olup bu hareketlilik faaliyeti için iseüniversitemiz idari personeli ve öğretim elemanları başvuru yapabileceklerdir. Hareketlilikten faydalanmak isteyen adayların alanları ile ilgili çalışmalarda bulunmak amacıyla yurt dışında yapacakları çalışma ziyaretlerine hibe desteği sağlanacaktır.

1. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Ödenecek hibe gidilecek ülkelere göre günlük hibe (Azami 4 gün çalışma ziyareti ve 1 gün yol, toplam 5 günlük hibe ödemesi yapılacaktır.) ve seyahat giderleriiçin hesaplanan miktarın toplamından oluşur.

Gidilecek ülkelere göre günlük hibe tutarları ve yol ücreti hesaplamak için tıklayınız.  

2. Erasmus+ Personel hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak mümkündür.

 

Hareketliliklerden faydalanmak isteyen aday personeller çalışma ziyareti için aşağıdaki anlaşmalı üniversitelerin ilgili bölümlerini tercih edebilir.

 

Ülke

Üniversite

Bölüm

İletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonya

 

University of Gdansk

 

 

-Kimya

-Matematik              

 

Web: https://en.ug.edu.pl/

 

 

 

Lublin University of Technology

 

-Fizik

-Matematik

-Bilgisayar

-Mekatronik

-Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama

 

 

 

 

Web: http://en.pollub.pl/

 

Gdansk of Technology

 

-Kimya

-Matematik

 

 

Web: https://pg.edu.pl/welcome

 

 

 

Pomerian University

 

-İngilizce Öğretmenliği

 

Web: http://www.arch.apsl.edu.pl/ouczelniKraje.php?j=EN

 

 

 

Finlandiya

 

Saimaa University

 

 

-Otelcilik ve Aşçılık

 

 

Web: https://www.saimia.fi/en-fi/

 

 

 

 

 

İspanya

 

 

 

 

 

Castilla La Manch

 

 

 

-Makine Mühendisliği

 

 

 

Web: https://www.uclm.es/

 

 

 

 

University of Oviedo

 

 

Matematik

-Eğitim Bilimleri

-İngilizce Öğretmenliği

-Tarih

 

 

 

 

Web: http://www.uniovi.es/en

 

 

 

 

 

 

 Romanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iasi Technical Univerity

 

 -Tekstil Teknolojisi

 

 Web: http://www.tuiasi.ro/en/

 

 

University of Medicine and Pharmacy, Craiova

 

 

-Tıp Fakültesi

- Hemşirelik ve Ebelik

 

 

Web: http://www.umfcv.ro/en/

 

University of Brasov

 

 

-Psikoloji ve Eğitim Bilimleri

 

 

Web: http://www.unitbv.ro/en/Home.aspx

 

 

 

 

University ‘’1 Decembrie 1918’’ Alba lulia

 

-Bilgisayar

-Matematik

-Finans ve Bankacılık

-Muhasebe

-Ticaret ve Turizm

-Pazarlama

-Elektronik

-Kadastro

 

 

 

 

 

Web: http://en.uab.ro/

 

 

University of Bucharest

 

 

 

 

-Kimya

-Matematik

 

 

 

Web: http://www.unibuc.ro/e/n/despre/

 

 

 

 

 

University of Craiova

-Beden Eğitimi ve Spor

-Fizyoterapi

- Bilgisayar Bilimleri

- İşletme ve İktisat

-İngiliz Dili ve Edebiyatı

- Matematik

-Makine Mühendisliği

 

 

 

 

 

http://www.ucv.ro/en/

 

 

 

 

Almanya

 

University of Kaiserslautern

 

-Şehir Planlama

 

 

Web: http://www.uni-kl.de/en/home/

 

Dortmund University

 

 

-Şehir Planlama

 

 

Web: https://www.tu-dortmund.de/uni/en/Home/

 

İtalya

 

Milano Degli Universitei

 

 

-Teknoloji ve Bilgisayar Bilimleri

 

Web: http://www.unimi.it/ENG/

 

 

 

 

 

 

Bulgaristan

 

International University College

 

 

 

-Dış Ticaret

 

 

Web: https://vum.bg/

 

University of Ruse

 

 

-Sınıf Öğretmenliği

 

Web: https://www.uni-ruse.bg/en

 

 

New Bulgarian University

-Bilgisayar

-Reklamcılık

-Bankacılık ve Finans

-Psikoloji

 

 

Web: https://www.nbu.bg/en

 

 

 

 

 

Portekiz

 

 

 

 

 

Fafe University

 

-Okul Öncesi Öğretmenliği

-Sınıf Öğretmenliği

-Beden Eğitimi ve Spor

-İşletme ve Yönetim

-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

-Turizm ve Otel Yönetimi

 

 

 

 

 

 

 

Web: https://www.iesfafe.pt/

 

 

Slovenya

 

 

Academy of Design

 

 

 

-Tekstil

 

 

Web:  http://en.fd.si/

 

 

 

 

 

Litvanya

 

Vytautas Magnus University

           

 

-Biyoloji

-Biyokimya

-Fizik

 

 

 

Web: http://www.vdu.lt/en/

 

 

 

Lithuania Business University of Applied Sciences

 

 

-Ulaştırma Hizmetleri

-Pazarlama

-Turizm Otel İşletmeciliği

 

 

 

http://www.ltvk.lt/en/

 

Çek Cumhuriyeti

 

University of South Bohemia

           

 

-Hemşirelik / Ebelik

-Fizikoterapi

 

 

Web: http://www.prf.jcu.cz/en

 

 

Letonya

 

 

Juridiska Koledza (College of Law)

 

 

 

-Dış Ticaret

 

 

Web: http://www.jk.lv/en/index_en

 

 

Hırvatistan

 

 

 

University of Split

 

-Elektrik Elektronik Mühendisliği

-Makine Mühendisliği

 

 

 

Web: http://eng.unist.hr/

 

 

Macaristan

 

University of Debrecen

 

Hemşirelik ve Ebelik

 

https://www.edu.unideb.hu/ 

 

 

Bahis konusu hareketliliklerden faydalanmak isteyen Akademik ve İdari Personelin başvurularının geçerli kabul edilebilmesi için başvuru tarihleri içerisinde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir:

 

1-Başvuru formu. Tıklayınız.

2-Karşı kurumdan alınmış kabul mektubu (Acceptance Letter). Partner kurumlar kendi formatlarında davet mektuplarını yollayacaktır. Kabul Mektubu örneği için Tıklayınız.

3-Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilecek ve 31.05.2020 tarihine kadar tamamlanabilecek bir eğitim programının (training veya teaching programme) olması ve eğitim programının ilgili kişi tarafından hazırlanmış, ilgili kişi ve gidilecek kurum tarafından da imzalanmış olması gerekmektedir. Program gerçekleştirilecek faaliyetin genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.

Bahsi geçen iş planı ile ilgili boş formlar aşağıdaki linklerden temin edilebilir.

Personel Ders Verme Hareketliliği için iş planı için tıklayınız.  

Personel Eğitim Alma hareketliliği için iş planı için tıklayınız.

4-Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi ve Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanılabilmesi için misafir olarak gidilen kurumda en fazla 5 günlük program kapsamında en az 8 ders saati ders vermek veya eğitim almak gerekmektedir.

İlgilenen personel eğer Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak istiyorsa; gidilecek kurum bir yükseköğretim kurumu olabileceği gibi başvuru sahibinin akademik faaliyet alanıyla bağlantılı kamu yada özel herhangi bir işletme de olabilir.

5-Başvuru sahibi adaylar Erasmus + Programı çerçevesinde hareketlilikten faydalanmaya hak kazandıkları takdirde hareketlilik gerçekleşmeden önce bağlı olduğu akademik birim (Fakülte/Yüksekokul/MYO/ İdari Birim) tarafından alınmış yönetim kurulu kararını Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ofisine teslim edeceklerdir.       

6-Yabancı Dil Belgesi (Dil belgesi sunmayan aday personel için dil notu sıfır olarak değerlendirilecektir.)

Hareketliliklerden faydalanacak personelin seçilebilmesi ve Ulusal Ajans tarafından gönderilen hibenin en doğru şekilde dağıtılması açısından, personel değişimini gerçekleştirmek amacıyla belirlenen genel kriterlerin öncelik sırası:

1. Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü adına anlaşma yapmış olan personele,

2. Daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele (Faydalananlar arasında faydalanma sayısına göre ve diğer kriterlere göre sıralama yapılır)

3. Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,

4. Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yüksek öğretim kurumlarına yapılacak ziyaretlere,

5. Halen bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına,

6. Adaylar arasında şartların eşitliği durumunda başvurularda dil puanı yüksek adaylara, dil puanı olmayan adaylar arasındaki eşit durumunda ise mesleki tecrübeye öncelik verilecektir.

Not: Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personellere ve Engelli personellere başvuruda öncelik verilecek olup engelli personellere ilave destek ve imkanlar sunulacaktır. (Öncelik verme doğrudan hak kazanımı olarak değil değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanmaktadır.)

Başvurular Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

Başvurular 12 KASIM 2018'debaşlayacak ve 10 ARALIK  2018’de mesai saatinin bitiminde sona erecektir.  İstenilen belgeleri tam olarak, belirtilen tarihler arasında teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Not:

1. İlan metni Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için 2018 Sözleşme Dönemi El Kitabına göre belirlenmiştir. Süreç esnasında ilanda belirtilen konulara dair muhtelif durumlarda 2018 Sözleşme Dönemi El kitabında yazılı kurallar ve talimatlar nihai olarak uygulanır.

2. Hareketlilikten faydalanan akademik ve idari personel, faaliyetin tamamlanmasına müteakip, bir hafta içerisinde program ile ilgili değerlendirmelerini içeren bir raporu Erasmus ofisine teslim eder. Bir ay içerisinde bölümünde ve birimdeki personele faaliyetle ilgili sunu yapar.  Bu gereklilikleri yerine getirmeyen personele dönüşte ödenmesi gereken hibe tutarı ödenmez.

3. Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak öğretim elemanlarının asgari dil şartı Yüksek Öğretim Kurumlarında Doktora yapmak için gerekli olan asgari dil puanıdır.

4. Ders Verme ve Ders Alma Hareketliliklerinden birinde kontenjanın dolmaması durumunda hareketlilikler arası kontenjan aktarımları yapılacaktır.

5. Personellerimiz tek bir faaliyet için başvuru yapabilirler ve her iki faaliyet için de belirlenen şartlara göre ayrı ayrı sıralama yapılacaktır.

 

Detaylı bilgi ve başvuru evraklarının teslimi için:

Amasya Üniversitesi

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

 

Telefon  :  + 90 (358) 252 71 91

Faks       :  + 90 (358) 252 71 91

Santral  :  + 90 (358) 211 50 05 / 2150

E- Mail  :  erasmus@amasya.edu.tr

Web       :  www.amasya.edu.tr /

Adres     : Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Dekanlık

                  Binası, 1. Kat Oda No 121 Erasmus+ Ofisi /05100 Merkez / AMASYA