Yönerge

Amasya Üniversitesi, Erasmus+ Yönergesi, Üniversite Senato'sunun 30.12.201 tarihli 14. Oturumunun 2016/137 Karar Sayısı ile kabul edilmiştir.

Amasya Üniversitesi, Erasmus+ Yönergesi