2023 Proje Dönemi Personel Hareketliliği Nihai Sonuçları Açıklanmıştır.

Erasmus+ 2023 proje dönemi personel hareketliliği nihai sonuçları için tıklayınız.

Değerlendirme sonuçlarına 16.02.2024 tarihine kadar  itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  Yapılacak itirazlar neticesinde asıl ve yedek sıralamasında değişiklikler olabilir. Bu nedenle süreci ve başvurunuzun durumunu dikkatle takip etmenizi rica ediyoruz. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak ve listemiz son ve geçerli halini alacaktır. 

2023 Proje Dönemi projelerinin herhangi birinden asıl hareketlilik hakkı elde eden personel bu dönemdeki diğer başvurularından feragat etmiş sayılacaktır.

Asıl hareketlilik hakkı elde eden personellerimiz 01.04.2024 tarihine kadar kabul mektuplarını erasmus ofisine teslim etmek zorundadır. Bu tarihe kadar kabul mektubunu teslim etmeyen personeller hareketlilik hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Hereketlilikler için 5 günlük hibe seyahat gideri ödenecektir. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilecektir. 

Eğitim Alma Hareketliliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Ders Verme Hareketliliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Hareketlik öncesi yapılması gerekenler:

  1. Hareketlilik Anlaşması (Learning Agreement)
  2. Kabul Mektubu (Invitation Letter)
  3. Yönetim Kurulu Kararı
  4. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi
  5. Erasmus+ ofisi tarafından hibenin %80’i ödenir.

 

Hareketlilik sonrası ofise teslim edilmesi gereken belgeler:

  1. Katılım sertifikası
  2. Hareketlilik sonrasında hareketliliğin gerçekleşme durumuna ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekmektedir.  Gidilen kurumda gerçekleşen faaliyetler fotoğraflarla kanıtlanabilir. Gerek görülmesi durumunda gidilen kurumdan hareketliliğin gerçekleştirildiğine dair onay alınacaktır.
  3. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (pasaport giriş-çıkışları)
  4. Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak hareketlilikten faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Anketin doldurulmasını takiben dönüş hibesi (%20) ödenecektir.
  5. Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)

 

Amasya Üniversitesi

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Telefon  :  + 90 (358) 252 71 91

Santral   :  + 90 (358) 211 50 05 /  2199- 5077

E- Posta : erasmus@amasya.edu.tr

Web     :www.amasya.edu.tr

Adres: Akbilek Mah. Hakimiyet cad. Milli Hakimiyet Yerleşkesi No:4/3, Amasya Üniversitesi, Rektörlük Binası, Kat 3 Erasmus+ Ofisi (B316) 05100-01 Merkez / AMASYA