Değerli Amasya Üniversitesi Mensupları,

Üniversitemiz ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında imzalanan ve 2022 proje dönemi için geçerli olan Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Aşağıda bilgileri verilen Üniversitemiz Erasmus+ Projeleri için "Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları 01.03.2023 – 20.03.2023 tarihleri arasında yapılacaktır

“Ders verme” ya da “eğitim alma” hareketliliğinden faydalanmak isteyen üniversitemiz tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan akademik ve idari personelin, yararlanmak istedikleri proje (ayrıntıları aşağıda verilmektedir) ve hareketlilik türü ile ilgili Ders Verme/Eğitim Alma başvurularını http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresi üzerinden e-devlet girişi ile 20.03.2023 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar yapmaları ve istenen belgeleri eklemeleri gerekmektedir. 

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları 05.04.2022 Çarşamba tarihinde üniversitemiz web sayfasında ilân edilecektir.

BU AÇIKLAMAYI OKUMADAN LÜTFEN BAŞVURU FORMUNUZU DOLDURMAYINIZ 

 •  Amasya Üniversitesi Erasmus Ofisi web sayfasındaki ilan metnini lütfen inceleyiniz.
 • Başvurunuzu 20.03.2023 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar tamamlayınız.
 • Kullanılmasını istediğiniz geçerli yabancı dil belgeniz (TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL) var ise başvuru esnasında lütfen başvuru formunuza ekleyiniz.  Birden fazla dil belgesi eklemeniz durumunda yüksek olan puanınız değerlendirilecektir.
 •  Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanılabilir.
 •  Engelli personelimiz personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden ilave destekli faydalanabilir. (Asıl listeye giren personel bu konuda Erasmus Ofisinden daha ayrıntılı bilgi alabilir).
 • Bir personel sadece tek bir seçenek için başvuru yapabilir.   
 • Puan eşitliği durumunda 2022 Sözleşme Dönemi El Kitabı’nda bulunan personel hareketliliğine ilişkin önceliklendirme maddelerinin sırası dikkate alınacaktır.
 • Kesin sonuçlar Erasmus KA1 Personel Hareketliliği Değerlendirme ve Seçme Komisyonu tarafından karar alındıktan sonra belli olacaktır ve sonrasında duyurulacaktır.

Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri:  

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği, 2022 Sözleşme Dönemine ait Yükseköğretim Kurumları için El Kitabındaki personel hareketliliği ile ilgili temel ilkeler dikkate alınarak, Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri belirlenmiştir ve Rektörlük oluru alınmıştır. 

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik Personel İçin Değerlendirme Puantajı için tıklayınız.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Personel İçin Değerlendirme Puantajı için tıklayınız.

En önemli ölçüt başvurunun tüm gerekli belgeleri ile eksiksiz olarak tamamlanmasıdır.

Hareketlilikten faydalanmak isteyen adayların alanları ile ilgili çalışmalarda bulunmak amacıyla yurt dışında yapacakları çalışma ziyaretlerine hibe desteği sağlanacaktır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Ödenecek hibe gidilecek ülkelere göre günlük hibe (azami 4 gün çalışma ziyareti ve 1 gün yol, toplam 5 günlük hibe ödemesi) ve seyahat giderleri için hesaplanan miktarın toplamından oluşur.

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ: 

Nedir?

Erasmus ders verme hareketliliği, üniversitemizde “ders vermekle yükümlü olan” bir personelin, program veya ortak ülkelerden birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus Kurumlararası Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine olanak sağlayan faaliyet alanıdır.

Başvuru için dil şartı: 

Avrupa Ortak Başvuru Metninde (CEFR) yer alan diller için başvuru yapılabilecektir.

*Uluslararası sınavlar için ÖSYM tarafından belirlenmiş ve burada yer alan karşılıklar kullanılır. 

Program Ülkeleri ile Faaliyet süresi: 

En az 8 saat ders vermek şartı ile, en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 

Program ülkeleri bağlamında ders verme faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak, azami 4 gün çalışma ziyareti ve 1 gün yol, toplam 5 günlük hibe ödemesi olarak belirlenmiştir. Bu süreden daha uzun hareketlilik gerçekleştirmek isteyen personel kendi imkânları ile hareketliliğini uzatabilir.

Erasmus ortaklarımızın irtibat bilgilerine ise buradan ulaşılabilir. İrtibat bilgileri bulunmayan kurumların web sayfalarını ziyaret ederek Erasmus ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz.

Başvuru için Kariyer Kapısı Portalı üzerinden Yüklenmesi İstenen Belgeler:

 1. Gidilmesi planlanan anlaşmalı üniversiteden alınan davet mektubu (hareketlilik öncesinde de ibraz edilebilir)
 2. Geçerli yabancı dil belgesi
 3. Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise ilgili derecenin diploması 
 4. Ders verdiğini gösterir Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (Araştırma Görevlileri için)
 5. Engelli personel durumunda rapor
 6. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Hareketlilik Planlaması Aşamasında Kullanılabilecek Veritabanı:

“Staff Teaching / Staff Training / International Week” için aşağıdaki veri tabanı kullanılabilir.

http://staffmobility.eu/staff-week-search

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ: 

Nedir?

Erasmus personel eğitim alma hareketliliği üniversitemizde istihdam eden ve fiilen görev yapan tam / yarı zamanlı ve kadrolu / sözleşmeli (hizmet alımı / şirket personeli hariç) üniversitemiz personelinin (akademik ve/veya idari) program ülkeleri veya ortak ülkelerden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.  Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir. 

Program Ülkeleri ile Faaliyet süresi:

En az ardışık 2 iş gün ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

Eğitim alma faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak, azami 4 gün çalışma ziyareti ve 1 gün yol, toplam 5 günlük hibe ödemesi olarak belirlenmiştir. Bu süreden daha uzun hareketlilik gerçekleştirmek isteyen personel kendi imkânları ile hareketliliğini uzatabilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Kurumları: 

Program Ülkeleri

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili kuruluşlara gidilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları ve yükseköğretim kurumları olabilir. 

NOT: Gidilecek yükseköğretim kurumunun ECHE sahibi olması zorunlu değildir ve dolayısıyla söz konusu yükseköğretim kurumu ile Erasmus Kurumlararası Anlaşmamızın olması da zorunlu değildir.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personelin kendi imkânları ile kurum/kuruluş bulması beklenmektedir. Gidilecek kurum veya kuruluşta alınan eğitimin ilgili personelin üniversitemizde yaptığı iş ile ilgili olması tercih edilmelidir. Kurum/kuruluş bulma konusunda Avrupa’da yaşayan ortaklarınız, eş, dost veya akrabalarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Bu faaliyet kapsamında Erasmus Kurumlararası Anlaşmalarımız (Inter-Institutional Agreements) listesinde belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre ortak olduğumuz üniversiteler de değerlendirilebilir. 

Ders Verme Hareketliliği ile Eğitim Alma Hareketlilikleri ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen Erasmus 2022 El Kitabını okuyunuz.

Başvuru için Kariyer Kapısı Portalı üzerinden Yüklenmesi İstenen Belgeler:

 1. Gidilmesi planlanan kurum veya kuruluştan alınan davet mektubu (hareketlilik öncesinde de ibraz edilebilir)  
 2. Geçerli Yabancı Dil Belgesi (varsa)
 3. Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise ilgili diploma 
 4. Engelli personel durumunda rapor
 5. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatını kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz.  

Hareketlilik Planlaması Aşamasında Kullanılabilecek Veritabanı:

“Staff Teaching / Staff Training / International Week” için aşağıdaki veri tabanı kullanılabilir.

http://staffmobility.eu/staff-week-search

Önemli Not: Hareketliliklere başvurmayı düşünüp henüz davet mektubu olmayan adaylar, hak kazanmaları durumunda Erasmus Koordinatörlüğü’nün başvuru sonucu asil aday olduğunuzu takiben belirleyeceği sürede davet mektubu almalıdırlar.

Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar:

• Eksik ya da yanlış bilgi içeren belge,

• Yanlış proje için başvuruda bulunmak,

• İlan tarihleri dışında yapılan başvurular,

ERASMUS PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN FARKLI SEÇENEKLERİN AÇIKLAMALARI

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

1. Personel Ders Verme Hareketliliği- Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği- Staff Mobility for Staff Training (STT)

Lütfen başvurudan önce aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz ve sonrasında başvurunuzu yapınız. 

SEÇENEK 1:

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052767 Amasya Üniversitesine ait “KA131 Program Ülkeleri ile Personel Ders Verme Hareketliliği- Staff Mobility for Teaching Assignments”

Kontenjan: 3 akademik personel

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır. 

SEÇENEK 2: 

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052767 Amasya Üniversitesine ait “KA131 Program Ülkeleri ile Personel Eğitim Alma Hareketliliği- Staff Mobility for Staff Training”

Kontenjan: 3

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır. 

SEÇENEK 3:

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000059147 Internship-OK Projesi ile “KA131 Program Ülkeleri ile Personel Ders Verme Hareketliliği- Staff Mobility for Teaching Assignments”

Sadece üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Tasarım Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personeli başvurabilir.

Kontenjan: 1 kişi

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)

Projelerin Bitiş Tarihi: 31 Ekim 2024

Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

SEÇENEK 4:

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000059147 Internship-OK (GOP ÜNİVERSİTESİ-AMASYAÜNİVERSİTESİ-SAMSUN ÜNİVERSİTESİ KONSORSİYUMU) Projesi “KA131 Program Ülkeleri ile Personel Eğitim Alma Hareketliliği- Staff Mobility for Staff Training”

Sadece üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Tasarım Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli başvurabilir.

Kontenjan: 3 kişi

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)

Projelerin Bitiş Tarihi: 31 Ekim 2024

Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

SEÇENEK 5:

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-00053701 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ-AMASYA ÜNİVERSİTESİ KONSORSİYUMU PROJESİ İLE “KA131 Program Ülkeleri ile Personel Ders Verme Hareketliliği- Staff Mobility for Teaching Assignments”

Sadece üniversitemiz Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programları, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Reklamcılık Turizm ve Otel İşletmeciliği programları akademik personeli başvurabilir.

Kontenjan: 3 kişi

Hareketlilik süresi: 4 (DÖRT) gün (faaliyet için)

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

SEÇENEK 6:

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000063957 AMASYA ÜNİVERSİTESİ- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ KONSORSİYUMU PROJESİ İLE “KA131 Program Ülkeleri ile Personel Ders Verme Hareketliliği- Staff Mobility for Teaching Assignments”

Kontenjan: 3 kişi

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Sadece üniversitemiz Fizyoterapi akademik personeli başvurabilirler.

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)

Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

SEÇENEK 7:

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000063957 AMASYA ÜNİVERSİTESİ- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ KONSORSİYUMU PROJESİ İLE “KA131 Program Ülkeleri ile Personel Eğitim Alma Hareketliliği- Staff Mobility for Staff Training”

Kontenjan: 3 kişi

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Sadece üniversitemiz Fizyoterapi akademik ve idari personeli başvurabilirler.

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)

Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Buraya kadar başvuruya açık projeler için hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe (Euro)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 14. Bölge Ülkeleri

162 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 5. Bölge Ülkeleri

144 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

126 €

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek aşağıdaki tabloda olduğu gibi seyahat hibesi hesaplanmaktadır.

Elde edilen ‘’km’’ değeri

Standart Seyahat Hibe miktarı

Yeşil Seyahat Hibe Miktarı

10-99 km arası

23 €

 

100-499 km arası

180 €

210 €

500-1999 km arası

275 €

320 €

2000-2999 km arası

360 €

410 €

3000-3999 km arası

530 €

610 €

4000-7999 km arası

820 €

 

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

SEÇENEK 8:

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052767 Amasya Üniversitesine ait “Program Ülkeleri dışındaki ülkeler için “KA131 Program Ülkeleri ile Personel Eğitim Alma Hareketliliği- Staff Mobility for Staff Training”

Kontenjan: 1 akademik personel

Hareketlilik süresi: 4 (DÖRT) gün (faaliyet için)

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Bu başvuruya açık seçenek için hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe (Euro)

Diğer  Ülkeler

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

180

Seyahat gideri hesaplamalarında diğer projelerdeki hesaplamalar geçerli olacaktır. Program dışı ülkeler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm açıklamaları okuduysanız başvurunuzu tamamlamak için tıklayınız.

Erasmus+ Hareketlilikleri Bireysel Başvuru Ekranları Kullanım Kılavuzu için tıklayınız