2022 DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM VEYA STAJ HAREKETLLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN NE YAPMALIYIM?

 

1. 1-15 Mart 2022 tarihleri arasında Erasmus Öğrenci staj ve eğitim alma hareketliliğine başvurabilmek için:

֍T.C. Vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte, Amasya Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı ve tam zamanlı öğrenci olmak.

֍ Hazırlık öğrencileri programdan faydalanamazlar. Birinci sınıfta okuyan öğrenciler Erasmus+ başvurusunu yapabilirler ancak hareketlilik haklarını ikinci sınıfta kullanabilirler. Son sınıf öğrencileri yalnızca staj hareketliliğindenfaydalanabilirler. Başvurunuzu bunları dikkate alarak yapınız.

֍ Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsanız, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süreniz 12 ayı geçmiyorsa,

֍ Ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 2,20 ya da 100 üzerinden en az 58, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 4 üzerinden en az 2,50 ya da 100 üzerinden en az 65 akademik ortalamaya (genel not ortalamasına) sahip iseniz, başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1.  Erasmus Öğrencisi Başvuru Formu, Amasya Üniversitesi Rektörlük binası 3. Katta bulunan ERASMUS Koordinatörlüğüne veya ilçelerde öğrenci işleri bürolarına şahsen gelinerek doldurulmalıdır. Başvuru esnasında bir adet vesikalık fotoğrafınız gerekecektir, lütfen yanınızda getirmeyi unutmayınız.

2. Eğer var ise; Amasya Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmiş, ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinin belgesi yabancı dil puanınızı gösterir belgeyi başvuru formuna eklemeniz gerekecektir.

3. Eğer var ise; Yurt dışında staj yapılacak veya eğitim alınacak kurumdan gönderilen imzalı ve damgalı davet mektubunun basılı bir kopyası (ıslak imzalı belgenin taranmış kopyası kabul edilmektedir) var ise eklenmelidir.

4. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı transkript (Not ortalamanızın görülebilmesi için) eklenmelidir.

5. Başvurularda Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir, başka bir e-posta adresi kullanmanız durumunda sistemden bilgilerinizin kontrolü esnasında problemler oluşabilir.

 

Buna ilave olarak eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

8. Başvuru esnasında belgelendirilmek kaydıyla ekonomik açıdan imkânları kısıtlı öğrencilere yararlanmaları için öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmesi sonucu ilave hibe verilir.

Başvuru için son tarih 15 Mart 2021 Salı’dır. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Tüm değerlendirmeler T.C. Avrupa Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı 2021 Dönemi Erasmus+ Ana Eylem1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı /media/1132/2021-ulusal-ajans-erasmus-el-kitabi-ka-131.pdf  linkinde yer alan el kitabındaki kurallara göre yapılmaktadır.

 

Staj Hareketliliği için Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Başvurunun sona erme tarihi olan 15 Mart 2022 Salı günün den sonra; akademik ortalaması istenen düzeyde olan ve ilgili tarihler arasında başvuru yapan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır. Yabancı dil yeterlilik sınavı yüz yüze olarak yapılacaktır. Sınav tarihleri için lütfen # sayfamızı takip ediniz.

Eğitim ve Yerleştirme (Staj) için puan hesaplaması için:

a) Ağırlıklı Akademik Not Ortalaması: %50

b) Yabancı Dil sınav Notu: %50

c) Öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanmak için yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan almak gerekmektedir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı iki aşamadan oluşur. Yazılı olarak gerçekleştirilen birinci aşama sınavdan 50 ve üzeri not alan öğrenciler konuşma düzeyini tespit eden sınava girerler. Yabancı Dil Sınavı Yazılı sınavın %80’i ile Konuşma düzeyi tespit sınavının %20 sinden oluşur.

֍ Öğrencinin akademik ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus+ Genel Sıralama Puanı elde edilir. Sıralama her bölüm ve ilan için ayrı ayrı Erasmus+ Genel Sıralama Puanına göre yapılır.

֍ Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Erasmus Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

֍ Seçildiği halde Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınacaktır. İlan edilecek bu süre içerisinde feragat bildiriminde bulunmaksızın, keyfi olarak programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrenciler için, sonraki dönemlerde gerçekleştirecekleri Erasmus+ hareketliliği başvurularında düşük öncelik (Puan Kesintisi) verilecektir.  (Belgelendirilebilen mücbir bir nedenle feragat bildirim süresinden sonra programdan yararlanma hakkından vazgeçmek zorunda kalan öğrenciler bu puan kesintisine dahil değildir.)

֍ Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

֍ Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili önceliği nedeniyle, özel ihtiyaç sahibi (engelli) öğrencilerin (durumlarının belgelenmesi koşuluyla) genel Erasmus puanlarına 15 puan ilave yapılır.

֍ Belgelendirilmesi koşuluyla, birinci kuşaktan şehit ve gazi yakını öğrencilerin genel Erasmus+ puanlarına 15 puan ilave yapılır.

֍ Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir.

֍  Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

֍ Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.