2022-2023 akademik yılında Erasmus programından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ektedir. ASİL ÖĞRENCİLER İÇİN NİSAN AYI İÇERİSİNDE ORYANTASYON TOPLANTISI YAPILACAKTIR. Toplantı yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir.

Sınav Sonuç Listesiİçin TIKLAYINIZ

Öğrenim/Staj faaliyetleri için aşağıdaki takvimi takip etmeniz gerekmektedir:

 

05 Nisan 2022- 08 Nisan 2022

 

Başvuru sonuçlarına itirazların kabulü

 

11 Nisan 2022

 

İtirazların sonuçlandırılması

 

12 Nisan 2022- 14 Nisan 2022

 

Feragatlerin kabul edilmesi

(Feragat etmek, kazanılan hibelendirme hakkından herhangi bir nedenle vazgeçmek anlamına gelmektedir ve bir dilekçe ile bildirilmesi gerekir. )

 

14 Nisan 2022- 15 Temmuz 2022

 

Davet mektuplarının getirilmesi

(Belirtilen süreler içerisinde davet mektubu getirmemek ve feragatte bulunmamak sıranın sizden sonraki öğrenciye geçmesine ve bir sonraki başvuru dönemine -10 puan ile başlamanıza neden olacaktır.)

 

15 Mayıs 2021- 15 Mayıs 2024

 

Başvuru yapan öğrenciler bu tarihler arasında en az 60 gün staj, Bir dönem öğrenim hareketliliklerini gerçekleştirebilirler. Hibeli staj süresi 2 ayı ve öğrenim süresi bir dönemi aşamaz, hibesiz staj süresi 12 aya kadar uzatılabilir.

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık/günlük öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık/günlük hibe miktarları Erasmus+ KA131 El Kitabındaki tablolarda yer almaktadır. Bu tablolaraulaşmak için TIKLAYINIZ.