2022-2023 akademik yılında Erasmus programından yararlanmaya hak kazanan akademik ve idari personelimize ait liste ektedir.

Sınav Sonuç Listesi için TIKLAYINIZ

Ders Verme, Eğitim Alma için aşağıdaki takvimi takip etmeniz gerekmektedir:

 

27 Mayıs 2022- 03 Haziran 2022

 

Başvuru sonuçlarına itirazların kabulü

 

10 Haziran 2022

 

İtirazların sonuçlandırılması

 

13 Haziran 2022- 17 Haziran 2022

 

Feragatlerin kabul edilmesi

(Feragat etmek, kazanılan hibelendirme hakkından herhangi bir nedenle vazgeçmek anlamına gelmektedir ve bir dilekçe ile bildirilmesi gerekir. )

 

18 Haziran 2022- 01 Ağustos 2022

 

Davet mektuplarının getirilmesi

(Belirtilen süreler içerisinde davet mektubu getirmemek ve feragatte bulunmamak sıranın sizden sonraki akademik veya idari personele geçmesine ve bir sonraki başvuru dönemine -10 puan ile başlamanıza neden olacaktır.)

 

18 Haziran 2022- 15 Mayıs 2024

 

Başvuru yapan akademik ve idari personel bu tarihler arasında eğitim alma ve ders verme hareketliliklerini gerçekleştirebilirler.

Akademik ve idari personele yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Akademik ve idari personel faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için günlük ders verme ve eğitim alma hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek peronele verilecek günlük hibe miktarları ve ulaşım ücretleri Erasmus+ KA131 El Kitabındaki tablolarda yer almaktadır. Bu tablolara /media/1138/1186534_2021-yili-uygulama-el-kitabi-v3-17022022-1.pdf   ulaşabilirsiniz.