2019- 2020 DÖNEMİ

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Erasmus+ Programı Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 24 Şubat 2020 - 13 Mart 2020 tarihleri arasında alınacaktır.             

Başvurular, https://obs.amasya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online olarak yapılacaktır. Başvurularda Öğrenci Bilgi Sistemi’nde kayıtlı eposta adresinizi kullanmanız gerekmektedir. Başka bir eposta adresi kullanmanız durumunda sistem bilgilerinizi otomatik olarak getirmeyecektir. Başvurunuzu sorunsuz tamamlamak için bilgisayar ortamını tercih ediniz. (Mobil cihazlardan yapılacak başvurularda sistem hata verebilir). Başvuru ekranı ilk sayfasında yer alan açıklamaları lütfen dikkatlice okuyunuz.

Online olarak gerçekleştirilecek başvuru için son tarih 13 Mart 2020 Cuma günüdür. Bu tarihten sonra online başvurular otomatik olarak erişime kapanacak olup, hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru ile ölçme ve değerlendirme sürecinin ardından staj hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler 2019-2020 akademik yılının yaz döneminde, öğrenim hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler ise bir sonraki akademik yıl için (2020-2021 akademik yıl) programdan yararlanacaklardır.

 

Başvuru Koşulları

  • Amasya Üniversitesi bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin herhangi birindeki (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı ve tam zamanlı öğrenci olmak.
  • Ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 2,20 ya da 100 üzerinden en az 58, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 4 üzerinden en az 2,50 ya da 100 üzerinden en az 65 akademik ortalamaya (genel not ortalamasına) sahip olmak.
  • Öğrenim Hareketliliği faaliyetten yararlanılacak dönem için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredisi yüküne sahip olmak (Bir dönem için toplam yaklaşık 30 AKTS; iki dönem için toplam yaklaşık 60 AKTS).
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 

Değerlendirme

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar

Ölçüt

Ağırlık Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan3

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ Programı’na tekrar başvurması halinde uygulanır).

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ Programı’na tekrar başvurması halinde uygulanır).

-5 puan

1 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

2 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

3 Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

 

Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden Erasmus+ programı katılımcısı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere düşük öncelik verilir (Genel Erasmus+ puanlarından 10 puan düşülür).

Başvuru tarihleri arasında başvurusunu tamamlayan öğrencilerden akademik not ortalaması belirlenen düzey ve üzerinde olan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır. Yabancı dil yeterlilik sınavı 20 Mart 2020 Cuma günü Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde saat 16:00’da yapılacaktır. İngilizce yeterlilik için YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi sınavlara girmiş olanlar, Erasmus+ yabancı dil sınavına girmeyerek bu sınavlara ait puanlarını kullanabilirler. Bu durumda sınav sonuç belgesinin başvuru son tarihine kadar Erasmus+ Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Sınava giren öğrencilerin sıralaması Erasmus+ Genel Sıralama Puanlarına göre yapılacaktır. Öğrencinin akademik ortalamasının %50'si ile yabancı dil yeterlilik sınavından alacakları puanının %50'si toplanarak, Erasmus+ Genel Sıralama Puanı elde edilir. Sıralama her bir program için ayrı ayrı yapılmaktadır.

 

Hibe Desteği, Süre ve Hibe Hesaplamaları

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında verilecek hibeler belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları Tablo 2’de gösterilmiştir

 

Tablo 2. Erasmus+ hareketlilik faaliyetleri için aylık bazda öğrenci öğrenim ve staj hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

 1. Grup ve 2. Grup Program Ülkeleri

 Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

500

 

 

600

 3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

300

 

400

 Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi öngörü olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç ve bitiş tarihleri ile pasaportta yer alan giriş ve çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belgelerde yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde kabul edilir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilebilir veya faaliyet tamamen hibesiz (sıfır hibeli öğrenci) olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için en az 3 ay, staj hareketliliği için ise en az iki ay olmak zorundadır.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri kapsamında kısmen veya tamamen hibelendirilerek gidecek öğrencilerin hibeleri, öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %80'i ve döndükten sonra %20'si şeklinde 2 taksit halinde verilir. Öğrenci döndükten sonra, gitmeden önce imzalayacağı sözleşmeler gereğince, Erasmus+ Ofisi’ne teslim etmesi gereken kanıtlayıcı belge ve raporlamalarda eksiklik olması veya ilan edilecek tarihe kadar teslim edilmemesi durumunda ya da misafir olduğu üniversitede alacağı derslerin hiçbirine katılmaması, sınavların tamamına veya büyük bir kısmına girmemesi gibi öğrenci sorumluluklarının ihlalinin tespiti halinde söz konusu öğrencinin Erasmus+ Programı iptal edilerek kendisine ödenen hibenin tamamının iadesi istenir. Belgelerde eksiklik olmaması ve öğrenci sorumluluklarının yerine getirilmesi fakat misafir olunan üniversitede alınan toplam kredinin en az üçte ikisinden başarılı olunamaması halinde ise öğrencinin faaliyet sonrası hesaplanan kesin toplam hibesinin %20'si kesilir.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri en az 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri en az 2 ay sürer. Bu süreler mücbir sebepler (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi)  dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin en az olması gereken sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılamaz ve yapılan ödemelerin tamamı geri istenir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin durumu belgelendirilmesi istenir. Uygun belgelendirme olduğu taktirde, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmış ise kendisine verilen fazla hibe miktarın iadesi istenir.

 

Akademik Tanınma

Erasmus+ Programı kapsamındaki öğrenim hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler faaliyet gerçekleştireceği ülkedeki yükseköğretim kurumuna gitmeden önce derslerini eşleştirmek için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) yapmaları gerekir. Öğrenim anlaşmasında öğrencinin Amasya Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu programda başarılı olmakla yükümlü olduğu dersler ile hareketliliğin gerçekleştirileceği ülkedeki yükseköğretim kurumunda alacağı derslerin eşleştirilmesi yapılır. Öğrenme anlaşmasında öğrencinin imzası, kayıtlı olduğu programın Erasmus+ koordinatörünün imzası ve Amasya Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü’nün imzası yer almaktadır. Öğrenim Anlaşması süreci hareketlilikten yararlanacak öğrenci ile eşgüdümlü olarak Amasya Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü rehberliğinde gerçekleştirilecektir.

Öğrencinin Öğrenim Anlaşması’nda belirtilen derslerden başarılı olması durumunda, öğrenim hareketliliği faaliyetini gerçekleştirdiği yükseköğretim kurumundan temin edeceği Transkript belgesini Amasya Üniversitesi Erasmus+ Ofisi’ne teslim etmesini takiben tanınma işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencinin Amasya Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu programda başarılı olmakla yükümlü olduğu dersin akademik notu, öğrenim hareketliliği faaliyetini gerçekleştirdiği yükseköğretim kurumunda eşleştirdiği ders için aldığı not olarak kabul edilir. 

Erasmus+ Programı kapsamındaki staj hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler ise Öğrenim Hareketliliği için Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) yapması gerekir. Öğrenim Hareketliliği için Staj Anlaşması süreci staj hareketliliğinden yararlanacak öğrenci ile eşgüdümlü olarak Amasya Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü rehberliğinde gerçekleştirilecektir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

v  Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden hibeli ya da hibesiz olarak yararlanılması mümkündür. Akademik not ortalaması ve yabancı dil yeterlilik puanlarını sağlayarak Erasmus+ öğrencisi olmaya hak kazanan ve hibeli olarak programdan yararlanacak olan öğrenci sayısı başvuru sonuçlarına göre belirlenecektir. Erasmus+ Programı öğrencisi olma hakkını kazanıp belirlenen kontenjan kapsamında hibeden faydalanma hakkı kazanamayan öğrenciler dilerlerse programdan hibesiz olarak yararlanabileceklerdir. Süreç boyunca öğrencilerle iletişim e-posta aracılığıyla gerçekleştirileceği için başvuru formunda öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılmış olması önemlidir.

v  Erasmus+ ve Mevlâna Değişim Programları için tek bir dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınavı 20 Mart 2020 Cuma günü Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Saat 16:00’da yapılacaktır. Sadece bu programlara başvuru yapan öğrenciler sınava girebilirler.

 

 

 

Detaylı bilgi ve iletişim için:

Adres: Amasya Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü, Rektörlük Binası 3. Kat B-316 no’lu Oda

Web: /

E-  Posta: erasmus@amasya.edu.tr

Tel:  0358 252 71 91

        0358 211 50 05 (2150)