2018 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİK İLANI

 

2018 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİK İLANI

 

            Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı arasında imzalanan ve 2017-2018 dönemi için geçerli olan Erasmus+ Programı Personel Değişim hareketliliği faaliyetleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından Üniversitemize tahsis edilen kontenjanlar için Personel Değişim hareketliliği başvuruları başlamıştır. Personel Değişim Hareketliliği faaliyetleri; Personel Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitim Alma Hareketliliğini içermektedir. Bahsi geçen hareketliliklerde Personel Ders Verme Hareketliliği kontenjanı 7(Yedi) kişi olup, bu hareketlilik faaliyeti çerçevesinde üniversitemiz öğretim elemanları başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanı 7(Yedi) kişi olup bu hareketlilik faaliyeti için iseüniversitemiz idari personeli ve öğretim elemanları başvuru yapabileceklerdir. Hareketlilikten faydalanmak isteyen adayların alanları ile ilgili çalışmalarda bulunmak amacıyla yurt dışında yapacakları çalışma ziyaretlerine hibe desteği sağlanacaktır.

  1. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Ödenecek hibe gidilecek ülkelere göregünlük hibe (Azami 5 gün çalışma ziyareti +1,5 gün yol, toplam 6,5 günlük hibe ödemesi yapılacaktır.) ve seyahat giderleriiçin hesaplanan miktarın toplamından oluşur.
  1. Personel hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak mümkündür.

 

          Hareketliliklerden faydalanmak isteyen aday personel çalışma ziyareti için aşağıdaki anlaşmalı üniversitelerin ilgili bölümlerini tercih edebilir.

Ülke

Üniversite

Bölüm

İletişim

 

 

 

 

 

 

 

Polonya

 

University of Gdansk

 

 

-Kimya

-Matematik

 

Web: https://en.ug.edu.pl/

 

 

 

Lublin University of Technology

 

-Fizik

-Matematik

-Bilgisayar

-Mekatronik

-Mimarlık ve Şehir Planlama

 

 

 

 

Web: http://en.pollub.pl/

 

Gdansk of Technology

 

-Kimya

-Matematik

 

 

Web: https://pg.edu.pl/welcome

 

Finlandiya

 

Saimaa University

 

 

-Otelcilik ve Aşçılık

 

 

Web: https://www.saimia.fi/en-fi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iasi Technical University

 

 

-Tekstil Teknolojisi

 

 

Web: http://www.tuiasi.ro/en/

 

University of Brasov

 

 

-Psikoloji ve Eğitim Bilimleri

 

 

 

Web: http://www.unitbv.ro/en/Home.aspx

 

 

 

University ‘’1 Decembrie 1918’’ Alba lulia

 

-Bilgisayar

-Matematik

-Finans ve Bankacılık

-Muhasebe

-Ticaret ve Turizm

-Pazarlama

-Elektronik

-Kadastro

 

 

 

 

 

Web: http://en.uab.ro/

 

University of Bucharest

 

 

 

-Kimya

-Matematik

 

Web: http://www.unibuc.ro/e/n/despre/

 

 

 

 

İspanya

 

 

Castilla La Manch

 

 

 

-Makine Mühendisliği

 

 

 

Web: https://www.uclm.es/

 

 

University of Oviedo

 

-Matematik

-Eğitim Bilimleri

-İngilizce Öğretmenliği

-Tarih

 

 

 

 

Web: http://www.uniovi.es/en

 

 

 

Almanya

 

University of Kaiserslautern

 

 

-Şehir Planlama

 

 

Web: http://www.uni-kl.de/en/home/

 

Dortmund University

 

 

-Şehir Planlama

 

 

Web: https://www.tu-dortmund.de/uni/en/Home/

 

İtalya

 

Milano Degli Universitei

 

 

-Teknoloji ve Bilgisayar Bilimleri

 

Web: http://www.unimi.it/ENG/

 

Letonya

 

Juridiska Koledza (College of Law)

 

 

-Dış Ticaret

 

Web: http://www.jk.lv/en/index_en

 

 

 

Bulgaristan

 

International University College

 

 

-Dış Ticaret

 

Web: https://vum.bg/

 

University of Ruse

 

 

-Sınıf Öğretmenliği

 

Web: https://www.uni-ruse.bg/en

 

 

 

 

 

Portekiz

 

 

 

 

Fafe University

 

-Okul Öncesi Öğretmenliği

-Sınıf Öğretmenliği

-Beden Eğitimi ve Spor

-İşletme ve Yönetim

-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

-Turizm ve Otel Yönetimi

 

 

 

 

Web: https://www.iesfafe.pt/

 

 

Slovenya

 

 

Academy of Design

 

 

 

-Tekstil

 

 

Web:  http://en.fd.si/

 

 

 

Litvanya

 

Vytautas Magnus University

           

 

-Biyoloji

-Biyokimya

-Fizik

 

 

 

Web: http://www.vdu.lt/en/

 

 

Lithuania Business University of Applied Sciences

-Ulaştırma Hizmetleri

-Pazarlama

-Turizm Otel İşletmeciliği

 

 

Web: http://www.ltvk.lt/en/

 

Çek Cumhuriyeti

 

University of South Bohemia

           

 

-Hemşirelik / Ebelik

-Fizikoterapi

 

 

Web: http://www.prf.jcu.cz/en

 

 

Hırvatistan

 

 

 

University of Split

 

-Elektrik Elektronik Mühendisliği

-Makine Mühendisliği

 

 

 

Web: http://eng.unist.hr/

 

         Bahis konusu hareketlilikten faydalanmak isteyen Akademik ve İdari Personelin başvurularının geçerli kabul edilebilmesi için başvuru tarihleri içerisinde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir:

 

1- Başvuru formu. (Başvuru Formuna Üniversitemizin ERASMUS+ Web sayfasından ulaşılabilir.)

2- Karşı kurumdan alınmış kabul mektubu (Acceptance Letter). (Örnek Başvuru Formuna ERASMUS+ Web sayfasından ulaşılabilir.)

3- Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen ve 31.05.2019 tarihine kadar tamamlanabilecek bir eğitim programının (training veya teaching programme) olması (Eğitim programı, ilgili kişi tarafından hazırlanmış, ilgili kişi ve gidilecek kurum tarafından da imzalanmış olmalıdır. Program gerçekleştirilecek faaliyetin genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

4- Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi ve Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanılabilmesi için misafir olarak gidilen kurumda en fazla 5 günlük program kapsamında en az 8 ders saati ders vermek ve eğitim almak gerekmektedir.

 

          Bahsi geçen kabul mektubu ve iş planı ile ilgili boş formlar aşağıdaki linklerden temin edilebilir.

Personel Ders Verme Hareketliliği için öğretim planı: /erasmusplus/personel-hareketliligi/personel-ders-verme-hareketliligi.aspx

Personel Eğitim Alma hareketliliği için iş planı: /erasmusplus/personel-hareketliligi/personel-egitim-alma-hareketliligi.aspx

(Aday personel yukarıdaki formlardan kendisi ile ilgili olanı doldurup karşı kuruma  onaylatacaktır.)

İlgilenen personel eğer Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak istiyorsa; Gidilecek kurum bir yükseköğretim kurumu olabileceği gibi başvuru sahibinin akademik ilgileriyle bağlantılı uygun bir işletme de olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

 

5- Başvuru sahibi Erasmus + Programı çerçevesinde hareketlilikten faydalanmaya hak kazandığı takdirde bağlı olduğu akademik birim (Fakülte/Yüksekokul) tarafından alınmış yönetim kurulu kararını Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ofisine teslim edeceklerdir.  

           

6- Yabancı Dil Belgesi (Dil belgesi sunmayan aday personel için dil notu sıfır olarak değerlendirilecektir.)

 

            Hareketliliklerden faydalanacak personelin seçilebilmesi ve Ulusal Ajans tarafından gönderilen hibenin en doğru şekilde dağıtılması açısından, personel değişimini gerçekleştirmek amacıyla belirlenen genel kriterlerin öncelik sırası:

 

  • Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü adına anlaşma yapmış olan personele,
  • Daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele,
  • Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
  • Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yüksek öğretim kurumlarına yapılacak ziyaretlere,
  • Halen bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına,
  • Adaylar arasında şartların eşitliği durumunda başvurularda dil puanı yüksek adaylara, dil puanı olmayan adaylar arasındaki eşit durumunda ise mesleki tecrübeye

          öncelik verilecektir.

 

Başvurular Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

Başvurular 20 KASIM 2017'debaşlayacak ve 22 ARALIK  2017’de mesai saatinin bitiminde sona erecektir.  İstenilen belgeleri tam olarak, belirtilen tarihler arasında teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Not:

1.  Hareketlilikten faydalanan akademik ve idari personel, faaliyetin tamamlanmasına müteakip, bir hafta içerisinde program ile ilgili değerlendirmelerini içeren bir raporu Erasmus ofisine teslim eder. Bir ay içerisinde bölümünde ve birimdeki personele faaliyetle ilgili sunu yapar.  Bu gereklilikleri yerine getirmeyen personele dönüşte ödenmesi gereken hibe tutarı ödenmez.     

2. Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak öğretim elemanlarının asgari dil şartı Yüksek Öğretim Kurumlarında Doktora yapmak için gerekli olan asgari dil puanıdır.

 3. Ders Verme ve Ders Alma Hareketliliklerinden birinde kontenjanın dolmaması durumunda hareketlilikler arası kontenjan aktarımları yapılacaktır.