2018- 2019 DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 11 Şubat 2019 - 01 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.             

Başvurular, https://obs.amasya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online olarak yapılacaktır. Başvurularda Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı mail adresinizi kullanmanız gerekmektedir, başka bir mail adresi kullanmanız durumunda sistem bilgilerinizi otomatik olarak getirmeyecektir.

Online olarak gerçekleştirilecek başvuru için son tarih 1 Mart 2019 Cuma’dır. Bu tarihten sonra başvurular otomatik olarak erişime kapanacak olup, başvuru kabul edilmeyecektir.

Online başvuruda sorun yaşanması durumunda şahsen yada posta yoluyla başvuru için Erasmus+ Öğrenci Başvuru Formu'nu indirip formda belirtilen adrese en geç 1 Mart 2019 Cuma günü ulaşacak şekilde göndermelisiniz. Postadan kaynaklı gecikmelerden ofisimiz sorumlu değildir. 

Başvuru ve seçme-değerlendirme sürecinin ardından, seçilen öğrenciler staj hareketliliği için 2018-2019 akademik yılının yaz döneminde eğitim hareketliliği için ise bir sonraki eğitim-öğretim yılında (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında) programdan yararlanacaklardır.

Başvuru geçerlilik koşulları:

* T.C. Vatandaşı olmak, ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte, Amasya Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak.

 (Kayıtlı oldukları programın hazırlık sınıfı ya da birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar. Öte yandan, birinci sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler ve seçildikleri taktirde ikinci sınıfta (2019-2020 öğretim yılında) programdan yararlanabilirler)

* Ön lisans ve lisans için 4 üzerinden en az 2,20 ya da 100 üzerinden en az 58
  Yüksek lisans ve Doktora için 4 üzerinden en az 2,50 ya da 100 üzerinden en az 65
   akademik ortalamaya (genel not ortalamasına) sahip olmak.
  (Genel not ortalamasına 2018-2019 Güz dönemi ortalaması da dahil edilecektir.)

* Öğrenim Hareketliliği faaliyetten yararlanılacak dönem için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredisi yüküne sahip olmak (Bir dönem için toplam yaklaşık 30 AKTS; iki dönem için toplam yaklaşık 60 AKTS)

* Daha önce Erasmus öğrenci öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, aynı öğrenim kademesi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora kademelerinden biri) içerisinde yeni faaliyetle beraber öğrenim + staj olmak üzere toplam süre 12 Ay’ı geçmeyecek şekilde tekrar programdan yararlanabilirler. Ancak, daha önce programdan yararlanmış olan öğrencilerin ne kadar süre yararlandıklarına bakılmaksızın öncelik programdan hiç yararlanmamış olan öğrencilere verilecektir.

* Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili önceliği nedeniyle, özel ihtiyaç sahibi (engelli) öğrencilerin (durumlarının belgelenmesi koşuluyla) genel Erasmus puanlarına +15 puan ilave yapılır.

* Belgelendirilmesi koşuluyla, birinci kuşaktan şehit ve gazi yakını öğrencilerin genel Erasmus puanlarına +15 puan ilave yapılır.

* Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir.

Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş:

Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden Erasmus programı katılımcısı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere düşük öncelik verilir. (Genel Erasmus puanlarından -10 puan düşülür)

Başarı Değerlendirme Ölçütleri:

Akademik ortalaması istenen düzeyde olan ve ilgili tarihler arasında başvuru yapan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır. Yabancı dil yeterlilik sınavı 06 Mart 2019 Çarşamba günü Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Saat 17.00’de yapılacaktır. Başvuru sahiplerinden daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olan öğrencilerin de yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur. (İngilizce yeterlilik için YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi sınavlara girmiş olanlar, dilerlerse Erasmus yabancı dil sınavına girmeyerek bu sınavlara ait puanlarını kullanabilirler. Bu durumda sınav sonuç belgesinin başvuru son tarihine kadar Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.)

Sınava Girenler Arasındaki Puan Sıralaması Aşağıdaki Ölçütlere Göre Yapılacaktır:

 Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden faydalanmak için yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan almak gerekmektedir. 

Öğrencinin Akademik ortalamanın %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir. Sıralama her bölüm için ayrı ayrı Erasmus Genel Sıralama Puanına göre yapılır.

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınacaktır. İlan edilecek bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunmaksızın, keyfi olarak programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrenciler için, sonraki dönemlerde gerçekleştirecekleri Erasmus hareketliliği başvurularında düşük öncelik (Puan Kesintisi) verilecektir. 
(Belgelendirilebilen mücbir bir nedenle feragat bildirim süresinden sonra programdan yararlanma hakkından vazgeçmek zorunda kalan öğrenciler bu değerlendirmeye dahil değildir.)

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Erasmus+ hareketlilik faaliyetleri için aylık bazda öğrenci öğrenim ve staj hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

 1. Grup  ve 2. Grup Program Ülkeleri

 Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

 

500

 

 

600

 3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

 

300

 

400

 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi öngörü olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belgelerde yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde kabul edilir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için 3 Ay’dan, staj hareketliliği için 2 Ay’dan kısa olmayacaktır.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri kapsamında kısmen veya tamamen hibelendirilerek gidecek öğrencilerin hibeleri, öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %80'i ve döndükten sonra %20'si şeklinde 2 taksit halinde verilir. Öğrenci döndükten sonra, gitmeden önce imzalayacağı sözleşmeler gereğince, Erasmus Ofisine teslim etmesi gereken kanıtlayıcı belge ve raporlamalarda eksiklik olması veya ilan edilecek tarihe kadar teslim edilmemesi durumunda, ya da misafir olduğu üniversitede alacağı derslerin hiçbirine iştirak etmemesi, sınavların tamamına veya büyük bir kısmına girmemesi gibi standart öğrenci sorumluluklarının ihlalinin tespiti halinde, söz konusu öğrencinin Erasmus programı iptal edilerek kendisine ödenen hibenin tamamının iadesi istenir. Belgelerde eksiklik olmaması ve standart öğrenci sorumluluklarının yerine getirilmesi, fakat misafir olunan üniversitede alınan toplam kredinin en az üçte ikisinden başarılı olunamaması halinde ise, öğrencinin faaliyet sonrası hesaplanan kesin toplam hibesinin %20'si kesilir.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz yapılan ödemelerin tamamı geri istenir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin durumu belgelendirilmesi istenir. Uygun belgelendirme olduğu taktirde, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

İstenen akademik ortalama ve yabancı dil sınavı puanı seviyelerini sağlayarak, Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerden isteyenler hibe almaksızın Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilirler.                                                                                                               

ÖNEMLİ NOTLAR:

Not 1: Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden hibeli ya da hibesiz olarak yararlanılması mümkündür. Akademik ortalama ve yabancı dil yeterlilik puanlarını sağlayarak Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerden kaçının hibeli olarak programdan yararlanacağı başvuru sonuçlarına göre belirlenecektir. Erasmus öğrencisi olma hakkını elde edip belirlenen kontenjan kapsamında hibeden faydalanma hakkı elde edemeyen öğrenciler dilerlerse programdan hibesiz olarak yararlanabileceklerdir. Süreç boyunca öğrencilerle iletişim, e-posta ağırlıklı olarak gerçekleştirileceği için, başvuru formunda öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılmış olması önemlidir.

Not 2: Erasmus+ ve Mevlâna Değişim Programları için tek bir dil sınavı yapılacaktır. Yabancı Dil Sınavı 06 Mart 2019 Çarşamba günü Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Saat 17.00’de yapılacaktır . Sadece Programlara başvuru yapan öğrenciler sınava girebilirler.

 

Detaylı bilgi ve iletişim için:

Adres: Amasya Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü, Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat 121 no’lu Oda

E-  Posta: erasmus@amasya.edu.tr

Tel:  0358 252 71 91

        0358 211 50 05 (2150)